Bevoegdheden

DG JUST zorgt voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering betreffende:

DG JUST draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie: 

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – strategie van dit departement en doelstellingen voor 2016-2020

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 87.7 KB

Contact