Cesta

Sociální ochrana a sociální začlenění

 • 02/05/2016

  Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti - Česká republika, 10.–11. listopadu 2015

  Vzájemné hodnocení, které se konalo v Praze (listopadu 2015), se týkalo české rodinné politiky v období změn a konkrétněji budoucí podoby českého systému raného vzdělávání a péče o děti. Na základě zkušeností hodnocených zemí, mezinárodních expertů, Evropské komise i místních a evropských zainteresovaných organizací byla identifikována řada praktických ponaučení pro Českou republiku i EU jako celek. Tato publikace shrnuje klíčové otázky, o nichž bylo diskutováno, a absolvované lekce. Tato publikace je dostupná v elektronickém formátu v angličtině, francouzštině, němčině a češtině.

 • 10/03/2016

  Minimum Income Schemes in Europe - A study of national policies

  This report of the European Social Policy Network (ESPN) highlights and assesses the contribution of minimum income schemes to preventing and alleviating poverty and social exclusion. It also studies to what extent minimum income schemes are effectively linked with other benefits and services so as to support recipients’ inclusion into the labour market.

 • 09/02/2016

  Social Agenda 43 - Pensions

  A cultural revolution is required if the EU countries want to ensure adequate pensions for the generations to come. Social Agenda n°43 focuses on pensions at a time when the EU social partners are on the verge of launching negotiations on how to change the way age is managed at work. This issue of Social Agenda also addresses demographic change (how it can be an opportunity), the EU disability strategy (which is being reviewed) and the refugee issue (how EU funds can be used to help welcome and integrate them).

  Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 15/12/2015

  Portfolio of EU social indicators for the monitoring of progress towards the EU objectives for social protection and social Inclusion

  This publication reflects the 2015 update of the portfolio of EU social indicators as developed by the Social Protection Committee and especially its Indicators Sub-Group. The indicators aim at monitoring progress towards the EU objectives for social protection and social inclusion. In addition to a list of overarching indicators, four sets of indicators focus on specific topics: social inclusion, pensions, healthcare and long-term care, and child poverty and wellbeing. The lists are continuously being improved as statistics, data collection and policy needs evolve. The indicators are an essential tool to assess the social challenges facing EU countries, identity social trends to watch and support Member States reporting on social policies.

  This publications is available only in electronic version.