Cesta

Sociální ochrana a sociální začlenění

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

13/10/2008

Dlouhodobá péče v Evropské unii  (13/10/2008)

Catalog N. : KE-81-08-364-CS-N

Pro členské státy EU a Evropskou unii je jedním z ústředních cílů zajišťovat pro občany vysokou úroveň ochrany před rizikem nemocí a odkázanosti na cizí péči. Musí být zabezpečena a udržována schopnost našich společností poskytovat služby dlouhodobé péče v dobré kvalitě a těm, kteří je potřebují.

08/10/2008

Biennial report on social services of general interest  (08/10/2008)

Catalog N. : KE-AT-08-001-EN-C

The First Biennal Report on Social Services of General Interest (SSGIs) is a monitoring and dialogue tool which had been announced in the 2006 and the 2007 Communications. The report provides an overall picture of SSGI in the EU. It describes their socio-economic situation and the major economic and societal changes to which they have to adapt. It also looks at the way in which these services adjust to evolving needs and constraints and how the changes affect the organisation, financing and provision of social services of general interest in terms of relevant EU rules. It is available in English, French and German.

15/07/2008

Spolecná zpráva o sociální ochrane a sociální inkluzi 2008 Sociální inkluze, penze, zdravotní péce a dlouhodobá péce  (15/07/2008)

Catalog N. : KE-30-08-371-CS-C

Tato brožura představuje shrnutí Společné zprávy Evropské komise a Rady o sociální ochraně a sociálním začlenění pro rok 2008. Objasňuje hlavní zjištění zprávy uspořádaná podle jednotlivých témat. Vysvětluje rovněž proces vývoje a koordinace strategií mezi členskými státy a Evropskou komisí.

09/07/2008

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008  (09/07/2008)

Catalog N. : KE-AK-08-001-EN-C

On 29 February 2008 the EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) Council and the Commission jointly adopted the 2008 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. This fourth Report examines more in depth a set of themes identified in last year's edition: child poverty, health inequalities, access to health care and evolving long-term care needs, longer working lives and privately managed pensions. It is available in English only.

26/02/2008

Missoc 2007  (26/02/2008)

Catalog N. : KE-AE-08-001-EN-C

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.

25/02/2008

Child Poverty and Well-Being in the EU - Current status and way forward  (25/02/2008)

Catalog N. : KE-30-08-251-EN-C, ISBN 978-92-79-08343-3

Using commonly agreed indicators, this report identifies the predominant factors affecting child poverty in each country. Indicators have not been used to name and shame but to group countries according to the common challenges they face: joblessness, in-work poverty, insufficient support to families. The report also reviews the national monitoring and evaluation systems in place and draws 15 recommendations to better assess and monitor child poverty and the multiple dimensions of child well-being across the EU. It is available in English only.

02/01/2008

Poverty and social exclusion among lone-parents households - Policy Studies Findings 9  (02/01/2008)

Catalog N. : KE-AR-07-002-EN

This leaflet is a summary of a study which focuses on lone-parent households, analysing the reasons why they experience higher poverty risks and the barriers they have to face in order to access employment and other means of social inclusion. opportunities. This leaflet is available in English, French and German.

12/09/2007

Joint Report on social protection and social inclusion 2007  (12/09/2007)

Catalog N. : KE-AK-07-001-EN-C, ISBN 978-92-05561-4

This second joint report on social protection and social inclusion examines the first ever integrated national strategies on social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. It reviews the main trends across the EU and at national level. The report includes country profiles identifying the key challenges in each Member State. It is available in English only.

24/07/2007

Measuring homelessness in Europe  (24/07/2007)

Catalog N. : KE-AR-07-001-EN-C, ISBN 978-92-79-05643-7

Commissioned by DG Employment and Social Affairs of the European Commission in December 2005, this research builds upon the recommendations of the study carried out in 2003 by the French statistical institute (INSEE) on behalf of Eurostat. This report provides tools to improve the knowledge of homelessness and housing deprivation.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+