Navigācijas ceļš

Darbs citā ES valstī

Darbs citā ES valstī

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

<<<<<<< HEAD
17/07/2009

“Mēs jums paziņosim…” Kas jāņem vērā, piesakoties darbā citā ES valstī  (17/07/2009)

Catalog N. : KE-78-09-628-LV-C

Brīva personu pārvietošanās ir viens no ES stūrakmeņiem. Šis ceļvedis pilsoņiem sniedz svarīgāko informāciju, kas nepieciešama, piesakoties darbā un ierodoties uz interviju citā EEZ valstī, lai viņiem būtu visas iespējas izmantot tiesības dzīvot un strādāt ārzemēs. Turklāt ceļvedis iepazīstina ar Eiropas nodarbinātības dienestu EURES un palīdzību, ko tas var sniegt, meklējot darbu citās valstīs. Šī grāmata pieejama drukātā formātā visās ES oficiālajās valodās, kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

07/10/2008

Recruiting in Europe - a guide for employers  (07/10/2008)

Catalog N. : KE-80-07-167-EN-C, ISBN 978-92-79-07199-7

This practical guide is available in all the official languages of the EU.

07/10/2008

EURES - Eiropas darbavietu tīkls  (07/10/2008)

Catalog N. : KE-80-07-166-LV-C

18/01/2008

Business card - Eures  (18/01/2008)

Catalog N. : KE-80-07-170-EN-J

16/01/2008

Postcard - Eures  (16/01/2008)

Catalog N. : KE-80-07-168-OA-J

16/01/2008

Poster - Eures  (16/01/2008)

Catalog N. : KE-80-07-169-OA-P

18/09/2006

Europeans on the move – Portraits of 31 mobile workers  (18/09/2006)

Catalog N. : KE-76-06-115-EN-C, ISBN 92-79-02275-X

The purpose of this book, which is published during the European Year of Workers' mobility is to highlight the experience of mobile workers. It aims, through the collection of 31 stories, to show what mobility means for the individuals concerned and to encourage other Europeans to engage in a mobility experience at least once in their working life. It is available in English, French and German.

13/07/2006

Do you want to work in another EU Member State? Find out about your rights!  (13/07/2006)

Catalog N. : KE-75-06-930-EN-C, ISBN 92-79-01883-3

This guide describes only the legal position of persons who migrate within the European Union for reasons of employment. Its aim is to provide you with information about your rights as a migrant worker in an easily understandable questions and answers form. It is available in 20 official languages of the European Union.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”