Cosán nascleanúna

Conas iarratas a dhéanamh?

Is iad na Ballstáit amháin is féidir iarratas a chur isteach chuig an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú. Ba cheart do dhaoine aonair, d'eagraíochtaí ionadaíocha nó d'fhostóirí atá ag déileáil le hiomarcaíocht agus ar mian leo a chinntiú go mbainfidh na hoibrithe iomarcacha tairbhe as tacaíocht an Chiste dul i dteagmháil le duine teagmhála an Chiste ina mBallstát.

Tá na coinníollacha a bhaineann le hiarratas bailí a chur isteach leagtha amach sa Rialachán maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach:

Toisc gur an-ghearr iad na tréimhsí dá bhforáiltear sa Rialachán, tá an Coimisiún sásta cúnamh a chur ar fáil sula gcuirtear iarratas foirmiúil isteach.

Más mian le Ballstát leas a bhaint as an gcúnamh sin, ba cheart dó dul i dteagmháil leis an gCoimisiún ag  EMPL-EGF@ec.europa.eu.

Daoine teagmhála an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú sna Ballstáit

 

Roghnaigh bratach na tíre ábhartha: