Sti

Familiemedlemmer

Når en EU-borger arbejder i et andet EU-land, har familien også ret til at bo og arbejde i landet, uanset statsborgerskab. Børn har ret til at blive uddannet i landet.

Retten til ophold

Administrative formaliteter:

Retten til at arbejde

Familiemedlemmer:

  • behøver ingen arbejdstilladelse, selv om de ikke er EU-borgere
  • har ret til at blive behandlet på lige fod med landets borgere, bl.a. hvad angår adgang til sociale ydelser og skattefordele.

Retten til uddannelse

Børn af EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land:

  • har uanset deres nationalitet ret til uddannelse i værtslandet på samme vilkår som landets egne borgere
  • har samme ret til uddannelsesstøtte.