Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD)

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) sprijină acțiunile statelor membre menite să ofere alimente și/sau asistență materială de bază celor mai sărace categorii ale populației.

În afară de alimente, asistența acordată include îmbrăcăminte și alte articole esențiale pentru uz personal, de exemplu, încălțăminte, săpunuri și șampon.

Asistența materială trebuie să meargă mână în mână cu măsurile de incluziune socială, în special cu serviciile de consiliere și sprijin care își propun să ajute persoanele afectate să iasă din sărăcie.

Autoritățile naționale pot sprijini, de asemenea, acordarea de asistență nematerială celor mai defavorizate persoane, pentru a le ajuta să se integreze mai bine în societate.

FEAD va ajuta persoanele defavorizate să facă primii pași pentru a scăpa de sărăcie și excluziune socială.

Fondul va contribui la satisfacerea celor mai elementare nevoi ale acestor persoane, o condiție esențială pentru a le permite să obțină un loc de muncă sau să urmeze un curs de formare, precum cele sprijinite prin Fondul Social European (FSE).

Cum funcționează FEAD?

Comisia aprobă programele naționale pentru 2014-2020, pe baza cărora autoritățile naționale iau deciziile cu privire la acordarea asistenței prin intermediul organizațiilor partenere (de cele mai multe ori, organizații neguvernamentale). O metodă similară este deja utilizată în cazul fondurilor de coeziune.

În funcție de propria lor situație, țările UE aleg tipul de asistență pe care doresc să îl furnizeze (alimente, sprijin material sau o combinație a celor două) și stabilesc modul în care sunt obținute și distribuite ajutoarele.

Autoritățile naționale pot achiziționa ele însele alimente și bunuri pe care le pun apoi la dispoziția organizațiilor partenere sau pot finanța aceste organizații pentru a le permite să se ocupe singure de achiziții. Organizațiile partenere care cumpără alimente și bunuri le pot distribui direct sau pot solicita sprijin din partea altor organizații partenere.

Organizațiile partenere sunt organisme publice sau organizații neguvernamentale pe care autoritățile naționale le selectează pe baza unor criterii obiective și transparente definite la nivel național.

Un rezumat privind punerea în aplicare la nivel național poate fi găsit în fișele FEAD specifice fiecărei țări

Ce fonduri sunt disponibile?

În termeni reali, în perioada 2014-2020, pentru FEAD s-a alocat un buget de peste 3,8 miliarde EUR.

În plus, țările UE trebuie să contribuie cu o cofinanțare de cel puțin 15 % la programul lor național.

Care este temeiul juridic?

Regulamentul FEAD a fost adoptat în 2014. În 2018 a fost modificat, aducându-i-se o serie de simplificări (consultați versiunea consolidată).

Toate actele de punere în aplicare și actele delegate au fost adoptate la sfârșitul lui 2016.

Rețeaua FEAD

Creată în 2016, rețeaua FEAD este o platformă deschisă pentru persoanele care oferă asistență categoriilor defavorizate ale populației din Europa. Aceasta cuprinde:

  • autoritățile naționale de gestionare a FEAD
  • organizațiile care desfășoară sau intenționează să desfășoare activități finanțate în cadrul FEAD
  • ONG-uri de la nivelul UE
  • instituțiile UE.

Rețeaua FEAD este un spațiu care permite schimbul de bune practici și încurajează ideile noi.

Aflați mai multe despre rețeaua FEAD și activitățile sale.

Monitorizarea și evaluarea FEAD

Comisia și statele membre își împart responsabilitatea evaluării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. Autoritățile de management efectuează evaluări la nivel de stat membru, în timp ce Comisia face acest lucru la nivelul UE.

Evaluările se bazează pe date coerente, comparabile și de calitate colectate de autoritățile naționale. Datele sunt utilizate, de asemenea, pentru a verifica dacă programele dau rezultatele scontate. Orientările Comisiei privind monitorizarea și evaluarea sprijină activitatea autorităților de management în acest domeniu.

Comisia raportează rezultatele de la nivelul UE Parlamentului European și Consiliului, în rapoartele anuale de sinteză.

Distribuiți pagina