Iniţiative UE

Strategia de incluziune a UE

Strategia de incluziune socială încurajează statele membre să-şi coordoneze abordarea privind lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale şi să facă din aceasta o prioritate a agendei lor politice.

Informaţii suplimentare en fr de

Începutul paginii

Finanţare

Pentru activităţile organizate în cadrul Anului European 2010, solicitările de propuneri sunt publicate în fiecare ţară participantă. Nu se vor acorda subvenţii direct de către Comisia Europeană.

Uniunea Europeană sprijină financiar iniţiativele pentru combaterea sărăciei şi excluderii sociale prin trei instrumente de finanţare principale:

Informaţii suplimentare

Fondul social european

Fondul Social European este dedicat susţinerii ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirii nivelului de trai în UE. Principiul călăuzitor este reprezentat de investiţii în educaţie şi pregătire profesională.

Informaţii suplimentare

Fondul european de ajustare la globalizare

Fondul european de ajustare la globalizare acordă ajutor persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă ca rezultat al globalizării.

Informaţii suplimentare

PROGRESS

PROGRESS este programul UE pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială. Scopul său este să aducă îmbunătăţiri în următoarele domenii:

  • Ocuparea forţei de muncă
  • Incluziunea şi protecţia socială
  • Condiţiile la locul de muncă
  • Nediscriminare
  • Egalitate de gen

Informaţii suplimentare

 

 

 

Începutul paginii