Despre An

Europa îşi uneşte forţele pentru a combate sărăcia şi excluziunea socială

Aproape 84 de milioane de europeni sunt ameninţaţi de sărăcie, ceea ce înseamnă că aceştia trăiesc într-un climat de nesiguranţă şi nu beneficiază de lucrurile pe care majoritatea oamenilor consideră că e firesc să le aibă.

Sărăcia poate cauza o mulţime de probleme, de la lipsa banilor pentru hrană şi îmbrăcăminte, până la condiţii de trai improprii şi chiar lipsa unui adăpost. Sărăcia înseamnă şi un număr redus de opţiuni de stiluri de viaţă, ceea ce poate avea ca rezultat excluziunea socială.

Inspirându-se din principiul solidarităţii care stă la baza construcţiei europene, Uniunea Europeană şi statele membre şi-au unit eforturile pentru a declara 2010 Anul European pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziunii Sociale. Obiectivul principal este de creşte gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste probleme şi de a reînnoi angajamentul politic al UE şi al statelor membre de a combate sărăcia şi excluziunea socială.

Principiul călăuzitor al Anului 2010 este de a da glas problemelor oamenilor care trăiesc în sărăcie şi excluziune socială şi de a inspira fiecare cetăţean european şi alţi actori să abordeze aceste probleme importante.

Acest An are ca scop şi demontarea stereotipurilor şi percepţiilor colective asupra sărăciei. Bazându-se pe principiile solidarităţii şi parteneriatului ale UE, 2010 este o chemare la luptă împotriva cauzelor sărăciei, în încercarea de a asigura un rol plenar şi activ în societate pentru toată lumea.

Organizaţii din societatea civilă şi parteneri sociali se vor alătura ţărilor participante şi Comisiei Europene în scopul organizării unei multitudini de activităţi pe tot parcursul anului 2010.

Două conferinţe la nivel european vor avea loc în decembrie şi ianuarie, o iniţiativă artistică va crea legături între persoanele afectate de sărăcie şi excluziune socială şi lumea artei, iar jurnaliştii şi factorii de decizie vor beneficia de cursuri speciale de instruire pentru a cunoaşte îndeaproape problemele complexe ale sărăciei şi excluziunii sociale.

Se vor organiza evenimente la nivel naţional şi local în fiecare stat membru al UE, plus Norvegia şi Islanda. Printre activităţi se numără campanii de sensibilizare, ateliere şi sesiuni informative în şcoli. Se vor realiza filme şi se vor publica reviste şi alte materiale informative pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă felul în care sărăcia şi excluziunea socială le afectează comunitatea, iar pe cei afectaţi în mod direct, să-şi cunoască mai bine drepturile.

Pe lângă personalităţi publice, multe persoane care au fost afectate de sărăcie vor deveni ambasadori ai campaniei cu scopul de a spori vizibilitatea şi credibilitatea activităţilor Anului şi de a invita şi alte persoane să se implice.

Cadrul legal al Anului European 2010

Informaţii generale

Statistici privind sărăcia şi excluziunea socială în Uniunea Europeană

  • Protecţia Socială şi Incluziunea Socială în Europa – Fapte şi cifre esenţiale 2008 en fr
  • Indicatori ai sărăciei 2006 en
  • Mai mulţi indicatori Eurostat en

Acţionează

Doriţi să participaţi activ la lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale şi să luaţi parte la o campanie europeană?

mai mult

Împotriva sărăciei

Oricine poate fi afectat de sărăcie la un anumit moment dat în viaţă.

mai mult

Voci împotriva sărăciei şi excluziunii

Aici veţi găsi declaraţii ale ambasadorilor Anului European, ale reprezentanţilor societăţii civile şi ale unor oameni ce trăiesc în sărăcie.

mai mult

Ţări participante

Aici veţi găsi informaţii despre ţările participante la Anul European. Acestea sunt în număr de 29: cele 27 de state membre plus Islanda şi Norvegia. Ele vor avea un rol esenţial în implementarea Anului la nivel naţional.

mai mult