Fapte şi cifre

Într-un efort comun în scopul combaterii sărăciei, statele membre au convenit asupra unui set comun de indicatori pe care îi utilizează pentru a înţelege mai bine ce înseamnă să fii sărac.

Sărăcia în UE este măsurată în funcţie de venit şi se consideră că cineva este “în pericol de a ajunge sărac” când venitul persoanei respective este mai mic sau egal cu 60% din venitul mediu la nivel naţional. Alţi indicatori de care se ţine cont sunt nivelul şomajului, condiţiile de locuit, rata abandonului şcolar şi accesul la servicii publice precum asistenţa medicală.

Date şi cifre privind sărăcia şi excluziunea socială:

  • Indicatori Eurostat privind sărăcia şi excluziunea socială en
  • Date esenţiale despre sărăcie şi excluziunea socială în UE en