ES iniciatyvos

ES įtraukties strategija

Socialinės įtraukties strategija skatina valstybes nares koordinuoti savo pastangas kovoje su skurdu ir socialine atskirtimi bei laikyti šią kovą politinės darbotvarkės prioritetu.

Daugiau informacijos apie socialinę įtrauktį en fr de

Į puslapio viršų

Finansavimas

Europos 2010 metų veiklai organizuoti kvietimai teikti paraiškas skelbiami dalyvaujančiose šalyse. Europos Komisija subsidijų tiesiogiai neteiks.

Europos Sąjunga iniciatyvą kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi finansiškai remia naudodama tris pagrindines finansavimo priemones:

Daugiau apie finansavimą

Europos socialinis fondas

Europos socialinis fondas remia gyventojų užimtumą ir gerina gyvenimo kokybę visoje ES. Pagrindinis fondo principas – investicijos į išsilavinimą ir profesinį pasirengimą.

Daugiau informacijos apie ESF

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo tikslas – remti žmones, netekusius darbo dėl globalizacijos poveikio.

Daugiau informacijos apie EGF

Programa „PROGRESS“

„PROGRESS“ – tai ES užimtumo ir socialinio solidarumo programa. Jos tikslas – skatinti teigiamus pokyčius šiose srityse:

  • Užimtumo
  • Socialinės integracijos ir apsaugos
  • Darbo sąlygų
  • Nediskriminavimo
  • Lyčių lygybės

Daugiau apie „PROGRESS“

 

 

 

Į puslapio viršų