Apie Europos metus

Europa vienija jėgas kovoje su skurdu ir socialine atskirtimi

Beveik 84 milijonų europiečių gyvena ties skurdo riba, o tai reiškia, jog jie jaučiasi nesaugūs ir neturi galimybės pasinaudoti tomis gyvenimo gėrybėmis, kurias daugelis žmonių laiko įprastais ir savaime suprantamais dalykais.

Gyvendamas skurde, žmogus susiduria su įvairiausiais sunkumais: pradedant pinigų stygiumi maistui ar drabužiams ir baigiant bėdomis dėl vargano būsto ar net benamyste. Be to, skurdas gerokai suvaržo gyvenimo būdo pasirinkimo galimybes, o tokia situacija vėliau gali tapti socialinės atskirties priežastimi.

Įkvėpta esminio steigiamojo principo – solidarumo, Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis suvienijo jėgas ir paskelbė 2010-uosius Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Pagrindiniai metų kampanijos tikslai – kuo plačiau informuoti visuomenę apie šias problemas ir atnaujinti ES bei jos valstybių narių politinį įsipareigojimą kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi.

Pagrindinis 2010 metų principas – įsiklausyti į žmonių, kuriems šiuo metu tenka išgyventi skurdą ir socialinę atskirtį, rūpesčius ir įkvėpti kiekvieną Europos pilietį bei kitus suinteresuotus asmenis prisidėti sprendžiant šiuos svarbius klausimus.

2010 metų kampanija taip pat sieks įveikti stereotipus ir kolektyvinę skurdo sampratą. Pasitelkę ES solidarumo ir partnerystės principus, 2010-ieji garsiai ragins pašalinti pagrindines skurdo priežastis ir sieks užtikrinti, kad kiekvienas galėtų visapusiškai ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Prie dalyvaujančių šalių ir Europos Komisijos organizuojamų 2010 m. renginių prisijungs pilietinės visuomeninės organizacijos ir socialiniai partneriai.

Sausio ir gruodžio mėnesiais įvyks dvi Europos lygio konferencijos. Meno iniciatyva sujungs skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius žmones ir kūrybinį pasaulį, o žiniasklaidai ir sprendimų priėmėjams skirti specialūs mokymai suteiks jiems galimybę naujai pažvelgti į šias sudėtingas problemas.

Visose ES valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje vyks vietiniai ir visos šalies masto renginiai. Šie renginiai apims informacines kampanijas, darbo grupes ir seminarus mokyklose. Filmai, žurnalai ir kitokia informacinė medžiaga padės žmonėms lengviau suprasti, kaip skurdas ir socialinė atskirtis veikia jų bendruomenes, o tiesiogiai skurdą patiriantiems žmonėms suteiks daugiau žinių apie jų teises.

Su skurdu susidūrę žmonės kartu su visuomenės veikėjais taps kampanijos ambasadoriais ir taip skleis informaciją apie 2010 metų veiklą ir jos patikimumą bei kvies prisijungti kitus.

2010-ųjų Europos metų teisinis reglamentavimas

Papildoma informacija

Skaičiai, iliustruojantys skurdą ir socialinę atskirtį Europos Sąjungoje

  • Socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis Europoje: skaičiai ir faktai, 2008 m. en fr
  • 2006 m. skurdo rodikliai en
  • Daugiau „Eurostato“ rodiklių en

 

Planuojamos įgyvendinti priemonės

Ar norite dalyvauti Europos kampanijoje, kovojančioje prieš skurdą ir socialinę atskirtį?

Daugiau

Kova su skurdu

Kiekvienam iš mūsų gali tekti kada nors gyvenime patirti skurdą. Tačiau kai kurios visuomenės grupės patiria didesnį skurdo pavojų, pavyzdžiui, šeimos, auginančios vaikus, visų pirma didelės šeimos ir vienišų tėvų šeimos, taip pat pagyvenę žmonėms, neįgalieji ir imigrantai.

Daugiau

Pasisakymai prieš skurdą ir atskirtį

Čia rasite ambasadorių, pilietinės visuomenės ir skurdą patiriančių žmonių mintis.

Daugiau

Dalyvaujančios šalys

Čia rasite informaciją apie Europos metuose dalyvaujančias šalis. Jų yra 29: 27 valstybės narės, taip pat Islandija ir Norvegija. Jų vaidmuo bus labai svarbus įgyvendinant Europos metus nacionaliniu lygiu.

Daugiau