Partneriai

Prisidėdamos prie dalyvaujančių šalių, tarptautinių organizacijų ir Europos institucijų, pilietinės visuomenės organizacijos ir žiniasklaida taip pat tvirtai įsipareigoja kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi. 2010 m. jos aktyviai dalyvaus kampanijoje ir visus metus visoje Europoje aktyviai rems Europos 2010 metų tikslus.

Jei Jūs taip pat pageidaujate dalyvauti šioje kampanijoje ir tapti Europos 2010 metų partneriu, rašykite adresu 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Piliečių visuomenė

Čia rasite nuorodas į pilietinės visuomenės organizacijas, dalyvaujančias Europos metų kampanijoje. Tai įvairios NVO, tyrimų institutai, fondai ir vietos savivaldos bei regiono valdžios institucijos.

Daugiau

Dalyvaujančios šalys

Čia rasite informaciją apie Europos metų veikloje dalyvaujančias šalis. Jų yra 29: tai 27 valstybės narės, Islandija ir Norvegija. Jos padės įgyvendinti Europos metų priemones nacionaliniu mastu.

Daugiau

Tarptautinės organizacijos

Čia rasite nuorodas į tarptautines organizacijas, dalyvaujančias Europos metų kampanijoje.

Daugiau

Vietos ir regiono valdžios įstaigos

Čia rasite informaciją apie vietos savivaldos ir regionų valdžios institucijas, dalyvaujančias Europos metų kampanijoje.

Daugiau

Europos institucijos

Čia rasite informaciją apie Europos įstaigas, dalyvaujančias Europos metų kampanijoje.

Daugiau