Informacinis biuletenis

Bus išleisti šeši informaciniai biuleteniai, iš kurių keturi bus išleisti Europos metais. Juose bus apžvelgiama pagal Europos metų programą vykstanti veikla, daugiausia dėmesio skiriant pagrindinėms temoms, renginiams ir veiklai, kurie vyko prieš prasidedant Europos metams, vyks jų metu ir jiems pasibaigus.