Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Družinski prejemki

Države imajo različno urejene družinske prejemke. Naše družinske okoliščine bodo določile, katera država nam bo izplačevala družinske prejemke, če živimo v državah EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici.

Družinski člani živijo v isti državi

Če vsa naša družina živi v državi, v kateri smo zavarovani, bo naše družinske prejemke izplačevala ta država.

Družinski člani ne živijo v isti državi

Če naši družinski člani ne živijo v državi, v kateri smo zavarovani, smo lahko upravičeni do družinskih prejemkov iz obeh držav. To pa ne pomeni, da bomo dobili dvojne prejemke: "prednostno pravilo" določi državo plačnico.

Socialne pravice po državah

Prednostno pravilo

  • Na splošno velja, da družinske prejemke izplačuje država, v kateri smo zaposleni ali samozaposleni.
  • Če smo zaposleni ali samozaposleni v dveh državah, bo prejemke izplačevala država, v kateri živijo otroci, če tam dela eden od staršev. Sicer bo prejemke izplačevala država z višjo postavko za družinske prejemke.
  • Če prejemamo pokojnino iz dveh držav in uveljavljamo pravico do družinskih prejemkov, bo prejemke izplačevala država, v kateri živijo otroci. Sicer bo prejemke izplačevala država, v kateri smo bili najdlje zavarovani ali smo najdlje prebivali.
  • Če prebivamo v dveh državah, bo družinske prejemke izplačevala država, v kateri živijo naši otroci.

Dopolnilni prejemki

Družinski prejemki, ki nam jih izplačuje pristojna država, bodo morda nižji, kot bi bili v drugi državi, v kateri smo tudi upravičeni do prejemkov. V tem primeru bomo iz druge države prejemali dopolnilni znesek v višini razlike med prejemki obeh držav.

Pravila v praksi

Ta pravila se v praksi uporabljajo za vsak primer posebej. Natančneje se pozanimajte na svojem zavodu. Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Več informacij

Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Europe Direct – vaša vprašanja (00800 6 7 8 9 10 11)
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti