Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

29/04/2011

Mittesiduv heade tavade juhend direktiivi 2006/25/EÜ (tehislik optiline kiirgus) rakendamiseks

Mittesiduv heade tavade juhend direktiivi 2006/25/EÜ (tehislik optiline kiirgus) rakendamiseks

Enamik tööruume sisaldab tehisliku optilise kiirguse allikaid ning direktiiviga 2006/25/EÜ sätestatakse töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega selliste allikatega. Euroopa Komisjoni soovituslikus häid tavasid käsitlevas juhendis, mis on mõeldud direktiivi 2006/25/EÜ rakendamiseks, määratakse kindlaks vähimat riski kujutavad rakendused ning jagatakse nõuandeid muude rakenduste kohta. Juhendis kavandatakse hindamise metoodika ning kirjeldatakse üldjoontes meetmeid, mille abil ohtusid vähendada ning kontrollida tervisele avalduvaid kahjulikke mõjusid. Trükitud kujul on käesolev väljaanne saadaval inglise, prantsuse ja saksa keeles ning elektroonilisel kujul kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Samuti on võimalik saada 22 keeles esitatud versioone CD-plaadil (kataloogi number: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 70626
Catalog N. : KE-30-10-384-ET-N

Kättesaadav kaudi