Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

29/04/2011

Ghid neobligatoriu de bune practici privind aplicarea Directivei 2006/25/CE (Radiații optice artificiale)

Ghid neobligatoriu de bune practici privind aplicarea Directivei 2006/25/CE (Radiații optice artificiale)

În cele mai multe locuri de muncă există surse de radiaţii optice artificiale, iar Directiva 2006/25/CE stabileşte cerinţele minime de securitate şi de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la astfel de surse. Ghidul de bune practici cu caracter neobligatoriu al Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Directivei 2006/25/CE precizează aplicaţii care prezintă risc minim şi oferă orientări referitoare la alte aplicaţii. Acesta expune o metodologie de evaluare şi prezintă măsuri de reducere a pericolelor şi de verificare a efectelor adverse asupra sănătăţii. Această publicaţie este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză şi germană şi în format electronic în toate celelalte limbi oficiale ale UE. Un CD care conţine 22 de versiuni lingvistice (Număr catalog: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) este, de asemenea, disponibil.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 69899
Catalog N. : KE-30-10-384-RO-N

Disponibilă pe