Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

05/03/2010

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond - Kaotasid töö? GEF saab võib-olla aidata  (05/03/2010)

Catalog N. :KE-31-09-244-ET-N

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond - Kaotasid töö? GEF saab võib-olla aidata

GEF on loodud eesmärgiga rahastada töötajate individuaalset toetamist. Fond keskendub individuaalsetele vajadustele kohandatud meetmetele, mis peaksid aitama töötajatel oma koha tööturul võimalikult kiiresti tagasi võita.