Navigačný riadok

Katalóg publikácií

05/03/2010

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii - Prišli ste o prácu? EGF vám môže pomôcť

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii - Prišli ste o prácu?
EGF vám môže pomôcť

EGF bol založený na financovanie individuálnej podpory pre pracovníkov. Fond sa zameriava na presne modelované činnosti, určené na pomoc pracovníkom pri opätovnom získavaní svojho miesta v zamestnaní tak rýchlo, ako je to len možné.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 19120
Catalog N. : KE-31-09-244-SK-N

K dispozícii na stránkach