Ta spletna stran je bila arhivirana (18/07/2014)
18/07/2014

Navigacijska pot

Industrija in podjetništvo

Plačilna nedisciplina

Pomoč MSP v boju proti plačilni nedisciplini

V Evropi vsak dan propade na desetine malih in srednjih podjetij, ker njihovi naročniki ne poravnajo svojih računov. Podjetja propadejo, ne ker bi dolgovala drugim, ampak ker drugi ne poravnajo svojih dolgov do njih. Ta paradoksalni položaj postaja vsakdanji pojav za vse preveč evropskih podjetij. Več kot polovica podjetij trdi, da so njihove finančne težave posledica neplačanih terjatev. Težave so čedalje hujše: število podjetij v takem položaju se je od leta 2011 do leta 2012 povečalo za 10 %.

Boj proti vsesplošni plačilni nedisciplini je Evropska komisija uvrstila med svoje prednostne naloge. V času, ko stopnja brezposelnosti v številnih državah EU dosega dvomestno številko, se je treba problema lotiti pri njegovem bistvu. Zamujanje s plačili je prav gotovo bistveni del problema, saj potiska podjetja v stečaj. Leta 2012 smo v EU zaradi nesolventnosti izgubili 450 000 delovnih mest, letni dolgovi pa so dosegli osupljivih 23,6 milijarde evrov.

"Vsako leto gre v stečaj na tisoče MSP, ker jim dolžniki ne plačajo računov. Zavezali smo se, da v Evropi naredimo konec zamujanju s plačili, ki podjetnikom že dolgo povzroča težave. Jasno je, da morajo države članice direktivo o zamudah pri plačilih čim prej prenesti v nacionalno zakonodajo. Tako bodo malim in srednjim podjetjem omogočile nujno oporo v sedanji gospodarski krizi, ko so bančna posojila vse težje dostopna. Izjemno pomembno je tudi, da evropska podjetja, zlasti mala in srednja, poznajo svoje pravice in jih kar najbolje uveljavljajo."

Evropska komisija je kot zaščitni ukrep predlagala direktivo, ki je bila sprejeta februarja 2011. Direktiva Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) prinaša podjetjem večjo zaščito pred plačilno nedisciplino in enostavnejše in doslednejše postopke izterjave. S 16. marcem 2013 jo morajo uporabljati vse države EU. To pomeni, da tudi če neka država EU direktive do tega datuma ni prenesla v svojo nacionalno zakonodajo, se podjetja lahko sklicujejo na nova pravila EU. Direktiva prinaša podjetjem učinkovito možnost za izterjavo zakonitih dolgov.

Direktiva je zavezujoča za javne organe: naročeno blago in storitve morajo plačati v 30 dneh oziroma v izjemnih okoliščinah v 60 dneh. Če ne spoštujejo roka za plačilo, morajo plačati obresti, ki so vsaj za 8 odstotnih točk višje od referenčne obrestne mere Evropske centralne banke. Javni organi ne smejo določiti nižje obrestne mere za zamujena plačila. Svojim upnikom morajo povrniti tudi vse dodatne stroške, ki so nastali zaradi neplačanih računov.

Upniki imajo samodejno pravico do obresti za zamujeno plačilo in do minimalnega fiksnega zneska v višini 40 evrov kot nadomestila za stroške izterjave. Nadomestilo lahko zahtevajo tudi za preostale razumne stroške.

Zasebna podjetja lahko poravnajo račune v 60 dneh, razen če se izrecno dogovorijo za drugačen plačilni rok in če ta ni preveč nepravičen do upnika. Ta pravila naj bi postopno spet uvedla plačilno disciplino v vseh gospodarskih dejavnostih.

Evropska komisija je v želji, da bi se podjetja bolje seznanila z novopridobljenimi pravicami, začela oktobra 2012 informativno kampanjo, ki bo v vseh državah EU potekala do konca leta 2014.

Več

Zadnja posodobitev: 18/07/2014 |  Na vrh