Ta spletna stran je bila arhivirana (18/07/2014)
18/07/2014

Navigacijska pot

Pristojnosti

Uspeh evropske industrije in malih podjetij je osrednjega pomena za gospodarsko in socialno blaginjo evropskih državljanov. Moj glavni cilj v vlogi komisarja za podjetništvo in industrijo je zagotoviti, da bodo vsi poslovni sektorji izšli iz sedanje gospodarske krize močnejši in konkurenčnejši kot prej in da bodo lahko podprli trajnostno rast v močnem socialnem tržnem gospodarstvu.

Ključno vlogo pri uspehu strategije EU 2020 bosta imeli posodobitev in krepitev industrijskih zmogljivosti EU. Zato želim na našo trenutno gospodarsko politiko pogledati z novega zornega kota, da bo ta sektor konkurenčnejši na globalnem prizorišču. Želim vzpostaviti okvir, ki bo industriji, veliki in mali, omogočal dinamičnost, trajnostnost in inovativnost pri reševanju okoljskih potreb 21. stoletja. To pomeni postaviti „zeleno gospodarstvo“ v jedro vsake nove gospodarske politike, da bo lahko Evropa postala vodilna v svetu po ekološki učinkovitosti, ekološki zasnovi in ekološki tehnologiji.

V našem gospodarskem kapitalu imajo pomembno vlogo mala in srednje velika podjetja. Razvijati moramo njihov potencial, zlasti na področju rasti izvoza. Delno bo šlo tu za izboljšanje njihovega dostopa do financiranja, delno pa za podporo njihovemu rednemu delovanju z učinkovitim izvajanjem Akta za mala podjetja in za okrepitev notranjega trga. Prav tako želim razvijati novo podjetniško in inovacijsko kulturo v Evropi in tako ustvariti okolje, v katerem državljani ne bodo imeli strahu pred podajanjem na nove poslovne naložbe.

In ne nazadnje, Lizbonska pogodba nam zagotavlja novo pravno podlago na področju okoljske politike in turizma. Močna evropska okoljska politika je temeljni element pri krepitvi naše konkurenčnosti in tehnološke zmogljivosti industrijskega sistema in rad bi zagotovil, da bodo projekti, kot sta GMES in Galileo, prinesli visokokakovostne rezultate v enaki meri za državljane in industrijo. Prav tako želim razvijati potencial turističnega sektorja, ki je že zdaj ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti v Evropi.

Prepričan sem, da lahko naše skupnosti zadovoljijo današnje poslovne potrebe le z delovanjem na evropski in globalni ravni, in veselim se sodelovanja z gospodarstvom, državljani, nevladnimi organizacijami in političnimi akterji pri iskanju pozitivnih rešitev za izzive, ki so pred nami.

Zadnja posodobitev: 30/09/2014 |  Na vrh