Ta spletna stran je bila arhivirana (18/07/2014)
18/07/2014

Navigacijska pot

Industrija in podjetništvo

Podjetništvo

Izkoriščanje evropskega podjetniškega potenciala za obnovitev gospodarske rasti

Da bi Evropska unija lahko prebrodila krizo brezposelnosti, ne potrebuje samo nova delovna mesta, temveč tudi več podjetnikov. Čeprav so ljudje na splošno prepričani, da imajo vsi pravico do zaposlitve, pa se jim ne zdi ravno običajno, da si iskalci zaposlitve sami ustvarijo delovno mesto.

Evropa potrebuje kulturno revolucijo, ki bi spremenila splošno mnenje o podjetnikih. Vsak bi moral imeti možnost, da ustanovi in vodi podjetje.

Vendar v resnici to možnost le malokdo uresniči. Le 37 % anketiranih Evropejcev pravi, da bi bili raje samozaposleni kot zaposleni. V Združenih državah znaša ta delež 51 %, na Kitajskem pa 56 %. Delež v Evropi se še zmanjšuje.

„Več podjetnikov pomeni več delovnih mest, več inovacij in več konkurenčnosti. Podjetnik, ki uresniči svoje sanje, mora vložiti veliko osebnega tveganja in truda. Podjetniki so junaki našega časa. Podjetništvo je tudi najmočnejše gonilo gospodarske rasti. Če bomo znali izkoristiti evropski podjetniški potencial, nam bo uspelo obuditi gospodarsko rast v Evropi.“

Komisija želi spremeniti ta zaskrbljujoči trend, zato poziva države članice, naj v svoje obvezne učne načrte vključijo tudi pridobivanje podjetniških izkušenj. Najprej je treba spremeniti način razmišljanja Evropejcev in jih spodbuditi k ustanavljanju podjetij, vendar samo to ne bo dovolj, saj je poslovno okolje podjetnikom pogosto nenaklonjeno. Poenostavitev upravnih postopkov, zlasti za mala in srednje velika podjetja, je prednostna naloga Komisije, a ne samo to. Odpraviti moramo obstoječe ovire in zagotoviti podporo tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Zato si močno prizadevamo za pomoč novoustanovljenim podjetjem. Po ocenah približno polovica podjetij propade v prvih petih letih svojega obstoja, zato bi morale države EU novim podjetjem nameniti več sredstev, ki bi jim pomagala, da se prebijejo skozi to kritično obdobje. Sredstva bi lahko denimo porabila za vodstveno usposabljanje, svetovanje pri raziskavah in razvoju ter mreženje z drugimi podjetniki, možnimi dobavitelji in strankami.

Pomembno je zagotoviti ustrezen dostop do financiranja v celotnem življenju podjetja. Evropska komisija je predlagala številne pobude za odpravo ozkih grl, nastalih med finančno krizo.

Prav tako je prepričana, da je treba poštenim podjetnikom, ki doživijo stečaj, dati novo priložnost, saj je dokazano, da gre kar 96 % podjetij v stečaj zaradi zamud pri plačilih ali drugih praktičnih težav. Poenostavljena bodo tudi pravila za prenos lastništva podjetja.

Podjetjem so na voljo številne pobude, ki jim pomagajo pri pridobivanju e-znanja. Mala in srednje velika podjetja naj bi se razvijala kar dva- do trikrat hitreje, kadar uspešno uporabljajo informacijske tehnologije. Znanje in spretnosti na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij bodo koristila vsem – do leta 2015 bo za 90 % delovnih mest potrebna digitalna pismenost.

Več informacij Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Zadnja posodobitev: 18/07/2014 |  Na vrh