Comisia Europeană > Afaceri maritime > Atlasul european al mărilor

Atlasul european al mărilor

Explorați și suprapuneți date și hărți. Creați o hartă a mărilor cu datele care vă interesează. Aflați mai multe despre mările și zonele de coastă ale Europei, despre geografia lor fizică și umană și despre politicile europene care le vizează.

Producția de alge

Macroalge (alge marine)

acest set de date își are originea în proiectul BIOMASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Scopul său este de a crea o bază de date fiabilă...

Microalge

acest set de date își are originea în proiectul BIOMASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Scopul său este de a crea o bază de date fiabilă...

Acvacultură

Producția acvicolă

acvacultura, cunoscută și sub denumirea de aquafarmare, se referă la creșterea organismelor acvatice (apă dulce sau sărată), precum peștii, moluștele, crustaceele și plantele, p...

Producția de pești cu înotătoare

Peștii cu înotătoare sunt pești bony, cum ar fi un somon sau pești cartilaginoși, cum ar fi rechinul, spre deosebire de o moluscă sau alt animal acvatic. Setul de date...

Ferme de pești de apă dulce

Setul de date oferă informații cu privire la localizarea fermelor de pești cu înotătoare dulci din UE și din țările partenere în care sunt disponibile date. ...

Producția de crustacee

informațiile privind locațiile fermelor de crustacee sunt furnizate de către Shell.

Chimie

Corp de apă de amoniu 2010 în timpul iernii

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corp de apă de amoniu 2010 în primăvară

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corp de apă 2010 în timpul verii

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corp de apă amonium 2010 toamna

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corpul de apă, concentrația de oxigen dizolvat 2010 iarna

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corpul de apă, concentrația de oxigen dizolvat în primăvara anului 2010

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corpul de apă, concentrația de oxigen dizolvat 2010 vara

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corpul de apă dizolvat concentrația de oxigen 2010 toamna

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corpul de apă fosfat 2010 iarna

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corpul de apă fosfat 2010 primăvara

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corpul de apă fosfat 2010 vara

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Corpul de apă fosfat 2010 toamna

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Silicat de apă 2010 în timpul iernii

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Silicat de apă 2010 în primăvară

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Silicat de apă 2010 în timpul verii

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Silicat de apă 2010 în toamnă

unități: umol/l — Metoda: interpolare spațială realizată cu DIVA (Analiza comparativă a datelor)

Muncă

Produsul intern brut

această hartă prezintă produsul intern brut comparativ cu media națională. Media națională este egală cu 100. Î...

Ocuparea forței de muncă în sectorul primar

această hartă arată ponderea ocupării forței de muncă din sectorul primar în totalul locurilor de muncă din regiun...

Ocuparea forței de muncă în sectorul secundar

această hartă arată ponderea ocupării forței de muncă din sectorul primar în totalul locurilor de muncă din regiun...

Ocuparea forței de muncă în sectorul terțiar

această hartă arată ponderea ocupării forței de muncă în sectorul terțiar la nivel global al ocupării for5...

Ocuparea forței de muncă în sectoarele pescuitului și acvaculturii, pe țări

această hartă arată ocuparea forței de muncă în sectoarele pescuitului și acvaculturii, per stat membru. (unitate: numă...

Impact maritim

populația afectată de activitățile maritime: Ponderea populației din regiunile UE care trăiesc în zone de servicii maritime. O...

Produsul intern brut (PIB) la prețurile curente ale pieței, în funcție de regiunile de coastă/non-costiere

Produsul intern brut (PIB) la prețurile pieței este rezultatul final al activității de producție a unităților producătoare rezidente. Aceasta este definită ca fiin...

Demografia întreprinderilor și nivelul ridicat al întreprinderilor de creștere economică în funcție de regiunile de coastă/non-costiere

Demografia întreprinderilor oferă informații pentru nașterile, decesele și ratele de supraviețuire ale întreprinderilor, precum și informații cu privire la datele c...

Ocuparea forței de muncă în regiunile de coastă/non-costiere

statistici pentru sectorul activităților de ocupare a forței de muncă din UE, astfel cum sunt reglementate de NACE Rev. 2.

Valoarea adăugată brută în prețuri de bază în funcție de regiunile de coastă/non-costiere

Valoarea adăugată brută (VAB) este definită ca producția (în prețuri de bază) minus consumul intermediar (la prețurile de achiziție); acesta reprezintă s...

Energie

Viteza și direcția medie a vântului

această hartă arată viteza medie a vântului în toate direcțiile de-a lungul coastei.

Înălțimea și direcția valurilor

această hartă arată înălțimea semnificativă a valurilor în toate direcțiile de-a lungul coastei. (unitate: metri ...

Amplitudinea mareelor

această hartă prezintă amplitudinea medie a mareei în metri de-a lungul coastei. Datele relevante sunt colectate de 237 de geamanduri situate...

Energia oceanelor — locații pentru proiecte

Energia marină sau energia marină (denumite uneori energie oceanică, energie oceanică sau energie marină și hidrocinetică) se referă la energia produsă de va...

Energia oceanelor — situri de testare

Baza de date conține poligoane care reprezintă siturile de testare a energiei oceanice. În cazul în care sunt disponibile, fiecare poligon are următoarele atribute: codul loculu...

Instalații marine

construcțiile offshore sunt instalarea de structuri și instalații într-un mediu marin, de obicei pentru producția și transportul de energie electrică, petrol, gaze &#...

Amplasarea parcurilor eoliene (puncte)

punctele geografice și starea parcurilor eoliene din larg în mările europene sunt asigurate prin următoarele caracteristici: Denumire, Nº de turbine, statut (autorizat, opera&#...

Amplasarea parcurilor eoliene

Baza de date privind parcurile eoliene din larg din UE a fost creată în 2014 prin CETMAR pentru Rețeaua europeană de observare și date privind mediul marin (EMODnet). Aceasta es...

Mediu

Ecosisteme marine de mari dimensiuni

Www.oceansatlas.org — Această hartă prezintă ecosistemele marine de dimensiuni mari (MISE) — regiuni care cuprind zone oceanice și de coastă, de la bazinele hidrografice și estuarele la frontierele dinspre mare ale platourilor continentale și la marginile exterioare ale marilor sisteme oceanice.

Zone marine protejate (pe țări)

această hartă prezintă raportul dintre zona marină protejată și zona terestră din fiecare țară europeană. (uni...

Gestionarea integrată a zonei de coastă

Această hartă prezintă rezultatele proiectului OURCOAST de a sprijini și a asigura schimbul de experiență și de cele mai bune practici în materie de planificare și gestionare a zonelor de coastă. (data: 2016)

Siturile Natura 2000

natura 2000 este principalul instrument de protejare a biodiversității în Uniunea Europeană. Aceasta este o rețea ecologică de zone protejate, creată pentru a asigura...

Eroziunea liniei de coastă

Zona de coastă este zona unde terenul se întâlnește cu mările sau cu oceanul. Această hartă reprezintă migrația de coastă în Europa în ceea ce pr...

Corpul de apă clorofilăa 2010 în timpul iernii

unități: mg/m ^ 3 — Metodă: interpolarea spațială produsă cu DIVA (Analiza comparativă a datelor).

Clorofilă-a 2010 a corpului de apă primăvara, primăvara

unități: mg/m ^ 3 — Metodă: interpolarea spațială produsă cu DIVA (Analiza comparativă a datelor).

Apă clorofilă-a 2010 a corpului de apă în timpul verii

unități: mg/m ^ 3 — Metodă: interpolarea spațială produsă cu DIVA (Analiza comparativă a datelor).

Corp de apă clorofilă-a 2010 în toamnă

unități: mg/m ^ 3 — Metodă: interpolarea spațială produsă cu DIVA (Analiza comparativă a datelor).

Viteza apei de mare

Produsul prezintă câmpurile de viteză ale curentului marin de suprafață în apropierea coastei. Hărțile de teren actuale [de exemplu viteza apei de mare (m/s) și direcția vitezei apei m&...

Migrația de coastă — date prin satelit 2019

Harta migrării a liniei de țărm permite vizualizarea comportamentului de coastă paneuropean pentru perioada 2007-2017 la diferite scări spațiale. Harta oferă o imagine util...

Europa

Țări

această hartă arată statele membre ale Uniunii Europene, țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE.

Denumiri de ajutoare submarine

National Geospatial-Intelligence Agency (Agenția națională de informații geospațiale — Această hartă prezintă numele scutirilor de la submarine).

Linie de coastă

Litoralul SEE pentru analiză este creat pentru o analiză foarte detaliată, de exemplu 1: 100.000, pentru o Europă geografică. Linia de coastă este un produs hibrid obținut din proiecte care utilizează imagini prin satelit ca sursă de date: EUHYDRO și GSHHG. Criteriile definitorii au fost nivelul de altitudine = 0 din EUDEM. În afara sferei de acoperire ...

Frontiere naționale

această hartă arată granițele țărilor europene. (anul: 2016)

Linii de rețea geografice

o rețea geografică este o rețea imaginară de linii suprapuse peste Pământ, care servește drept sistem de referință. Rețeaua, sau reticul, este formată ...

Denumiri maritime

numele mărilor sunt menținute și furnizate de SeaDataNet.

Pescuit

Pescuit și consum de produse de acvacultură

această hartă prezintă consumul anual de produse obținute din pescuit și din acvacultură pe cap de locuitor. (unitate: kg/cap de locuitor pe an)

Ajutor structural comunitar

Fondul european pentru pescuit (FEP) finanțează industria pescuitului și comunitățile din zonele de coastă, pentru a le ajuta să se adapteze la condițiile în p...

Cote pe țări și zone de pescuit

Capturile totale admisibile (TAC-urile) sau posibilitățile de pescuit sunt limite de captură stabilite pentru majoritatea stocurilor de pește exploatate în scopuri c...

Stocuri pentru fiecare zonă de pescuit

Graficul arată proporția stocurilor de pește evaluate care sunt pescuite excesiv (roșu) și a celor care această hartă arată capturile totale realizate de toate statele membre ale UE în fiecare zonă principală de pescuit. (unitate: mii de tone)

Contingente pe specii

această hartă prezintă cotele de pescuit pe specii. Selectați o specie din meniul derulant pentru a afișa cotele alocate țărilor pentru această speci...

Zone de pescuit (FAO)

FAO — Această hartă indică zonele de pescuit internaționale definite de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). În scopuri statistice, până în prezent au fost stabilite la nivel internațional 27 de zone importante de pescuit. Printre acestea se numără opt zone principale de pes...

Zone de pescuit (ICES)

această hartă prezintă zonele de pescuit internaționale definite de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). (anul: 2014)

Capturi pe țări

această hartă afișează capturile totale per stat membru. (unitate: mii de tone)

Porturi de pescuit echipate cu sistem electronic de raportare a înregistrării &

această hartă arată porturile de pescuit ERS. Sistemul electronic de înregistrare și raportare (ERS) este utilizat pentru înregistrarea, raportarea, prelu...


Flota de pescuit — Puterea motorului în porturi

această hartă arată puterea totală a motorului flotei de pescuit pe port. (unitate: kW)

Flota de pescuit — Tonaj pe porturi

această hartă arată tonajul total al flotei de pescuit în funcție de port. Pentru informații mai generale, faceți clic pe un port. (unitate: TB)

Intensitatea pescuitului

Datele analizate în prezentul studiu au constat în aproximativ 150 milioane de rapoarte de poziție din partea navelor de pescuit ale UE cu o lungime mai mare de 15 m, care își desfă&...

Guvernanța

Convenții internaționale

această hartă prezintă regiunile maritime care fac obiectul convențiilor internaționale privind protecția mediului marin. (anul: 2010)

Ziua Maritimă Europeană

această hartă prezintă locurile de desfășurare a conferinței anuale cu ocazia Zilei Maritime Europene de la lansarea acesteia în 2008.

Conferința Regiunilor Maritime Periferice

această hartă arată regiunile membre ale Conferinței regiunilor maritime periferice din Europa (CRPM). Conferința regiunilor maritime periferice (CPMR) acționează în vederea asigură...

Consiliile consultative (acvacultură)

această formă enumeră zonele acoperite de consiliile consultative regionale (CCR) ca poligoane, astfel cum sunt expuse în Atlasul mărilor. Au fost adăugate consiliile cons...

Strategiile macroregionale și Strategia pentru Oceanul Atlantic

această hartă prezintă strategiile macroregionale și strategia maritimă pentru zona Oceanului Atlantic. O „strategie macroregion...

Ziua maritimă europeană în țara mea 2019

În paralel cu „Ziua maritimă europeană”, o serie de evenimente legate de Ziua maritimă europeană sunt organizate în întreaga Europă. Ac...

Așternutul

Dragare de dragare (puncte)

probe neconsolidate, amestecate în mod aleatoriu, compuse din roci, sol și/sau materii brute extrase și depozitate în timpul activităților de dragare și de dumping. D...

Deșeuri de dragare (Polygons)

draging-ul spodge nu este conform cu solul natural, neperturbat sau regolith și poate constitui o formă de pământ antropic (de exemplu, o casă de dragare). Formele de dumping p...

Muniții care fac obiectul unui dumping (Polygons)

Munițiile care fac obiectul unui dumping sunt materiale de război: armament, arme și muniții evacuate în mare.

Deșeurile evacuate în porturi

baza de date geografică pe principalele porturi — deșeurile în porturi a fost creată în 2018 de către CETMAR utilizând datele din porturile pentru 2013 care sun...

Beach Clean Up Events

Cu ocazia Zilei mondiale a curățeniei 2018, aproximativ 60 de delegații și reprezentanțe ale UE s-au asociat cu ONG-uri, ambasade, ...

Muniții care fac obiectul unui dumping

Munițiile care fac obiectul unui dumping sunt materiale de război: armament, arme și muniții evacuate în mare.

Deșeurile de plajă — Compoziția deșeurilor în funcție de categoriile de materiale

Această monitorizare oficială afișează categorii de materii din deșeurile marine în procente pe an per plajă în timpul anchetelor de monitorizare. Armonizarea tuturor d...

Natura

Râuri și lacuri

această hartă prezintă principalele râuri și lacuri europene. Rețele...

Bazine hidrografice

această hartă prezintă diferitele bazine hidrografice, grupate în funcție...

Modificare a nivelului mării

această hartă arată variația preconizată a nivelului mării în milimetri pe an. Datele relevante sunt colectate de 237 de geama...

Ocuparea terenurilor

această hartă arată acoperirea terenului în Europa. (anul: 2012)

Punctele de origine ale tsunami-urilor

un tsunami reprezintă o serie de valuri într-un corp de apă, cauzate de deplasarea unui volum mare de apă, în general într-un ocean sau un lac mare. Evenimente cum ar fi cutremure...

Zonele de coastă afectate de tsunami

Punctele principale ale coastelor europene afectate de tsunami, a căror origine nu este cunoscută, cartografiate de diferite proiecte naționale și regionale de cartografiere și sunt rec...

Anomalii la nivelul mării

o anomalie la nivel de mare (mm/an) indică dimensiunea regională a nivelurilor anormale ale apei (și anume, care se abat de la ceea ce este normal sau preconizat) în apele costiere pentru o...

Tendințe relative la nivelul mării

Variația nivelului relativ al mării (mm/an) indică faptul că înălțimea oceanului sau a mării cade sau crește în raport cu solul dintr-o anumită zonă d...

Tendințele în ceea ce privește scurgerile de apă

tendințele în fluxul de apă curgătoare (m³/secundă) în mările europene. Scurgerile de apă (sub formă de râuri, lacuri, pâraie) în mări 5...

Bazinele maritime globale

numele bazinelor maritime din lume.

Indicator de zgomot subacvatic

Registrul evenimentelor de zgomot impulsiv european integrează principalele registre de zgomot propuse de convențiile regionale maritime europene: OSPAR (Atlanticul de Nord-Est), HELCOM (Marea Baltic&...

Instrumente oceanografice

Flotoare ARGO

În proiectul de buget al EMODnet în domeniul EMODnet. ARGO este o rețea globală de 3,800 de flotoare de profil la scară liberă care măsoară temperatura și salinitate...

Geamandurile plutitoare

Sisteme de măsurare autonome pe geamanduri permit măsurarea parametrilor oceanici standard (temperatură, salinitate, curenți) și, în unele cazuri, a altor parametri, de exemplu tur...

Ferrybox

FerryBox este o metodă operațională de măsurare permanentă la bord a parametrilor fizici, chimici și biologici de la bordul navelor. FerryBox este un sistem cu flux direct instala...

Planor subacvatic

planoarele circulă pe un profil asemănător cu consumul de apă în sus și în jos. Planoarele fac, de regulă, măsurători, cum ar fi temperatura, conductivitatea (...

Radar de înaltă frecvență

Radar de mare frecvență este o stație terestră utilizată pentru a măsura câmpurile de viteză ale curentului de suprafață în apropierea coastei. Graficele d...

Stații de măsurare a apelor de râu

Manometrul sau stația de măsurare a debitului de curent este un amplasament folosit de hidrologi sau de oameni de știință din domeniul mediului pentru a monitoriza și testa corpur...

Platforme de amarare

o amarare în oceanografie este o colecție de dispozitive conectate la un fir și ancorate la podeaua mării. Este mijlocul de măsurare al curenților oceanici Euli, deoarece amararea...

Organizații și consilii

Consiliile consultative

consiliile consultative (CC) sunt organizații conduse de părțile interesate, care le furnizează Comisiei și statelor membre recomandări în domeniul ...

Grupurile de acțiune locală în sectorul pescuitului (FLAG)

această hartă prezintă diferitele grupuri de acțiune locală din sectorul pescuitului (GALP) mobilizate prin punerea în aplicare a axei 4 a Fondului european...

Organizații de producători

Organizații de producători recunoscute în sectorul pescuitului și acvaculturii. (anul: 2013)

Organizații regionale de gestionare a pescuitului (specii mari migratoare)

această hartă arată organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) care gestionează speciile migratoare, în special tonul. ORGP-urile sunt organiza&...

Organizații regionale de gestionare a pescuitului (specii care nu sunt mari migratori)

această hartă arată organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) care gestionează stocurile de pește pe zone geografice. ORGP-urile sunt organiza&...

Populația

Populația

planul european de decontare reprezintă procentul acoperirii suprafețelor construite per unitate spațială. (unitate: % — anul 2014). este un set...

Tipologia zonelor urbane și rurale

această hartă prezintă tipologia zonelor urbane și rurale pentru regiunile europene. Regiune predominant urbană: populația rurală reprezintă mai puțin de 20 ...

Densitatea populației

această hartă arată densitatea populației în comparație cu media națională. Media națională este egală cu 100. În cazul în care valoarea indic...

Variația populației

Statisticile demografice regionale furnizează date anuale privind populația, evenimentele vitale (nașteri și decese), totalul și su...

Populație în vârstă de cel puțin 65 ani

această hartă arată ponderea populației în vârstă de cel puțin 65 ani în comparație cu media nați...

Populație activă

această hartă arată ponderea populației active pe regiuni, în comparație cu media națională. Media național...

Șomaj

această hartă arată nivelurile șomajului în regiuni în comparație cu media națională. Media națională...

Densitatea populației din regiunile de coastă/non-costiere

densitatea populației este raportul dintre populația (media anuală) a unei regiuni și suprafața (terenului) regiunii; suprafața totală (inclusiv apele interioare) este utiliz...

Echilibrul demografic și ratele brute practicate de regiunile de coastă/de altă natură decât de coastă

aceasta include ultimele actualizări (sau date revizuite) privind populația totală, nașterile și decesele raportate de țări, în timp ce defalcările detaliate pe dife...

Populația la 1 ianuarie în funcție de grupele de vârstă și sex — orașe și orașe mai mari

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calități...

Fertilitate și mortalitate — orașe și orașe mai mari

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calităț...

Structura populației — orașe și orașe mai mari

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calităț...

Educație — orașe și orașe mai mari

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calități...

Condiții de viață — orașe și orașe mai mari

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calităț...

Cultură și turism — orașe și orașe mai mari

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calități...

Piața forței de muncă — orașe și orașe mai mari

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calităț...

Populația în funcție de cetățenie și țara de origine — orașe și orașe mai mari

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calităț...

Imagini prin satelit

Concentrația de clorofilă

biomasa de alge (concentrația de clorofilă, Chla în mg-3): Clorofilă este un pigment fotosintetic prezent de obicei la toate speciile fitoplanctonice. Este utilizat ca înlocuitor pentru biomasa ...

Anomalii ale concentrației de clorofilă

biomasa de alge (concentrația de clorofilă, Chla în mg-3): Clorofilă este un pigment fotosintetic prezent de obicei la toate speciile fitoplanctonice. Este utilizat ca înlocuitor pentru biomasa fitoplanctonului. Conc...

Temperatura la suprafața mării

Temperatura suprafeței mării (SST în grade-C): Temperatura la suprafața mării este temperatura apei situate în apropierea suprafeței mării. SST este un produs standard provenit de la senzori cu raze inf...

Anomalii la temperatura suprafeței mării

Temperatura suprafeței mării (SST în grade-C): Temperatura la suprafața mării este temperatura apei situate în apropierea suprafeței mării. SST este un produs standard provenit de la senzori cu raze inf...

Transparența apei

transparența apei (coeficient de atenuare prin difuzie la 490 nm, KD490 în m-1): Coeficientul de atenuare difuze KD490 măsoară gradul de penetrare a luminii în coloana de apă cu lungimea de...

Fundul mării

Geologia de coastă

această hartă prezintă tendințele geologice ale litoralului european. Datele constau dintr-o segmentare a linie...

Sedimente de pe fundul mării

această hartă indică localizarea probelor de sedimente de pe fundul mării. (anul: 1984-1989 ANI)

Resurse minerale de adâncime

această hartă indică localizarea eșantioanelor minerale de adâncime. (anul: 1984-1989 ANI)

Contururi de adâncime submarine

liniile de contur sau izobata (adică liniile imaginare de pe o hartă care conectează toate punctele cu aceeași adâncime sub suprafața apei) se bazează pe adâncimea me...

Medie subacvatică

adâncimea medie subacvatică (metru), prezentată aici cu o rezoluție de 1/8 minut de arc (~ 250 metru), s-a bazat pe studii batimetrice individuale și pe modele/modele compozite digi...

Batimetria și topografia

indicată este intensitatea medie subacvatică (metru) cu o rezoluție de 1/16 — minut de arc (~ 115 metru), precum și topografia terenului sau a zonelor terestre (contor). Prima se b...

Licențe active offshore pentru hidrocarburi

hidrocarburile reprezintă o sursă primară de energie pentru actualele civilizații. Utilizarea predominantă a hidrocarburilor este ca sursă de combustibil. Se acordă l...

Extracția de sedimente marine

sedimentele marine sau amplasamentele de extracție a agregatelor sunt zone în care rocile marine, particulele minerale sau cristalele au fost prelevate de pe fundul mării. În minera...

Zonele de dragare

dragarea este o activitate de excavare desfășurată, de obicei, sub apă, în ape de mică adâncime sau apă dulce, cu scopul de a reuni sedimentele de pe fundul apei...

Foraj de extracție a hidrocarburilor în larg

Baza de date privind sondele de extracție a hidrocarburilor din larg în UE conține puncte care reprezintă găurile de foraj în largul mării cu diferite statute (active,...

Cabluri de telecomunicații — rute cu cabluri

aceste hărți afișează locațiile, rutele și locațiile reale ale dispozitivelor de telecomunicații submarine.

Alunecări de teren submarine

o alunecare de teren include o gamă largă de mișcări la sol, cum ar fi căderile de pietre, defectarea în profunzime a versanților, precum și fluxurile de deșeuri su...

Emisii de fluid submarin

vulcanii și emisiile de fluide submarine de origine non-vulcanică, cartografiate de diverse proiecte de cartografiere la nivel național și regional și recuperate în literatura de ...

Linii tectonice

tectonic este procesul care controlează structura și proprietățile crustei terestre și evoluția sa în timp. De exemplu, aceasta explică caracteristicile și evolu...

Vulcani submarini

vulcani submarini sunt guri de aerisire sau fisuri submarine pe suprafața Pământului, din care se poate izbucni magma. Un mare număr de vulcani submarine sunt amplasate în apropierea m...

Rezervorul de hidrocarburi

hidrocarburile sunt compuși organici, care se formează în milioane de ani, în principal în bazinele sedimentare. Tipurile de hidrocarburi cele mai des întâlnite sunt petrolul...

Substraturi de pe fundul mării

Harta suprafețelor maritime europene a substratului fundului mării din 1: Scara 250 000 include cinci clase de substrat de fundul mării: Patru clase de substraturi sunt definite pe baza triu...

Litologie maritimă

litologia unei unități de rocă este o descriere a caracteristicilor sale fizice vizibile la nivelul culturilor, în eșantioanele de probă sau în eșantioanele de bază...

Stratigrafie pe fundul mării

stratigrafia este o ramură a geologiei care se ocupă cu studiul straturilor de rocă (straturi) și cu stratificarea (stratificarea). Este utilizat în principal în studiul rocilor s...

Procesul de acordare a unui eveniment pe fundul mării

compilarea geologiei de pe fundul mării (roca de bază) a mărilor europene, armonizată din punct de vedere semantic prin utilizarea specificațiilor de date INSPIRE privind litologia, v&...

Ratele de acumulare a sedimentelor pe fundul mării

Sedimentarea este tendința de particule în suspensie pentru a deconta lichidul în care sunt antrenate și pentru a se odihni cu o barieră. Acest lucru se datorează deplasă...

Peisaje submarine

Harta zonelor marine scufundate reprezintă peisajul geologic cunoscut din Europa. Acesta este un produs de date complet nou, creat în faza III a EMODnet și publicat în aprilie 2019.

LIFE

Abundența substanței zooplancton (Acaria) în iarna

acest produs este format dintr-o hartă de abundență a speciei Acartia a unei specii de peppod colectată din ordinul de rotație (CPR). Un „copepod” este un tip de zooplancto...

Zooplancton (Acari) număr mare în primăvara

acest produs este format dintr-o hartă de abundență a speciei Acartia a unei specii de peppod colectată din ordinul de rotație (CPR). Un „copepod” este un tip de zooplancto...

Zooplancton (Acari) în sezonul de vară

acest produs este format dintr-o hartă de abundență a speciei Acartia a unei specii de peppod colectată din ordinul de rotație (CPR). Un „copepod” este un tip de zooplancto...

Zooplancton (Acari) în toamnă

acest produs este format dintr-o hartă de abundență a speciei Acartia a unei specii de Peep-bound, colectată în cadrul unui sistem de înregistrare continuă (CPR). „Cope...

Zooplancton (Calanus finmarchicus) abundența în iarna

acest produs este format dintr-o hartă având un număr mai mare de Calanus finmarchicus cu o specie de pepchis colectată din ordinul de regrare continuă Plankton (CPR). Un „copepo...

Zooplancton (Calanus finmarchicus) abundența în primăvară

acest produs este format dintr-o hartă având un număr mai mare de Calanus finmarchicus cu o specie de pepchis colectată din ordinul de regrare continuă Plankton (CPR). Un „copepo...

Zooplancton (Calanus finmarchicus) abundența în vară

acest produs este format dintr-o hartă având un număr mai mare de Calanus finmarchicus cu o specie de pepchis colectată din ordinul de regrare continuă Plankton (CPR). Un „copepo...

Zooplancton (Calanus finmarchicus) abundența în toamnă

acest produs este format dintr-o hartă având un număr mai mare de Calanus finmarchicus cu o specie de pepchis colectată din ordinul de regrare continuă Plankton (CPR). Un „copepo...

Zooplancton (Temora longicornis) abundența în iarna

acest produs este format dintr-o hartă de abundență a speciei „Temorat longicornis” („Remora longercornis”) colectată în cadrul Remorcă Continuous Rkton Re...

O abundență în primăvară de zooplancton (Temora longicornis)

acest produs este format dintr-o hartă de abundență a speciei „Temorat longicornis” („Remora longercornis”) colectată în cadrul Remorcă Continuous Rkton Re...

O abundență în timpul verii a zooplanctonului (Temora longicornis)

acest produs este format dintr-o hartă de abundență a speciei „Temorat longicornis” („Remora longercornis”) colectată în cadrul Remorcă Continuous Rkton Re...

Abundență zooplancton (Temora longicornis) abundenței în toamnă

acest produs este format dintr-o hartă de abundență a speciei „Temorat longicornis” („Remora longercornis”) colectată în cadrul Remorcă Continuous Rkton Re...

Numărul de specii și observații pe mare

numărul de specii și observații pe mare în funcție de EurOBIS. (anul: 2011)

Habitate de pe fundul mării

Habitate coraligene

acest set de date prezintă modelele de distribuție spațială modelată a culturilor de plante coraligene și a straturilor de alge marine din Marea Mediterană. Aceste bi...

Habitate maerl

acest set de date prezintă distribuțiile spațiale modelate ale straturilor de alge marine din Marea Mediterană. Aceste biconstrucții sunt sezonul tipic mediteraneean submarin m...

Posidonia oceanica (specii de iarbă de mare)

Posidonia oceanica (cunoscută sub denumirea de „Neptune erbacee” sau „tenie mediteraneană”) este o specie de iarbă de mare care este endemică în Marea M...

Clasificarea habitatelor de către EUNIS 2007-11

acest strat este o hartă predictivă a habitatelor de pe fundul mărilor și oceanelor din UE pentru mările europene (an: 2 016 EUR). Harta urmează sistemul de clas...

Harta simplificată a habitatului predictiv

acest strat este o hartă predictivă a habitatelor de pe fundul mărilor și oceanelor din UE pentru mările europene (an: 2 016 EUR). Harta respectă sistemul de cla...

Harta habitatelor predictive (MSFD)

acest strat este o hartă predictivă a habitatului marin pentru mările europene (an: 2 016 EUR). Stratul a fost creat cu ajutorul unor descriptori clasificați ai habitatulu...

Descriptori de habitat — Zone biologice

acest strat arată zonele biologice calculate utilizate în modelul EUSEMAP pentru a stimula producția finală de habitat. Zonele biologice sunt calculate folosind o varietate de varia...

Securitate

Densitatea accidentelor

această hartă oferă o imagine de ansamblu a densității accidentelor din mările din jurul Uniunii Europene. Factori precum condițiile meteorologice, natura litoralului și dens...

Incidente majore de deversare de hidrocarburi

această hartă arată localizarea principalelor incidente de deversare a petrolului. (unitate: tone — Anul: 2007-2008 ANI)


Proiecte integrate de supraveghere maritimă

această hartă arată localizarea proiectelor de supraveghere integrată în domeniul maritim (Integrated Maritime Surveillance — IMS) î...

Faruri

un far este un turn, o clădire sau un alt tip de structură, conceput să emită lumină dintr-un sistem de lămpi și lentile și să servească drept ajutor d...

Amenajarea teritoriului

Limitele oceanelor și mărilor

Iho.int — Această hartă afișează numele și limitele celor mai importante oceane și mări din lume, conform definiției Organizației Hidrografice Internaționale. (anul: 1953 — Limitele oceanelor &, Publicația specială nr. 23)

Atlase de coastă și maritime

această hartă arată regiunile pentru care atlase digitale de coastă sunt disponibile pe internet. (anul: 2014)

Proiecte de amenajare a spațiului maritim

această hartă arată localizarea proiectelor de amenajare a spațiului maritim în Europa. Amenajarea spațiului maritim vizează planificare...

Regiunile marine ale Europei

această hartă prezintă limitele regiunilor și subregiunilor marine din Europa enumerate în Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin” (articolul 4). (actualizare: Decembrie 2...

Turismul

Acvarii publice

„International Aquarium Forum ” — Această hartă prezintă condițiile de interes public pentru Europa, prevăzute de Forumul Internațional de Aquarium (IAF) pentru Europa. (anul: 2012)

Muzeele maritime

Patrimoniul maritim european — Această hartă prezintă principalele muzee maritime europene, inclusiv cele enumerate de patrimoniul maritim european (EMH). (anul: 2009)

Numărul de paturi pe kilometru pătrat

numărul de paturi dintr-o unitate sau locuință este determinat de numărul de persoane care pot rămâne peste noapte în p...

Patrimoniul mondial UNESCO

UNESCO — Această hartă prezintă locul în care se află proprietățile patrimoniului mondial UNESCO. Lista patrimoniului mondial include proprietăți care fac parte din patrimoniul cultural și natural, pe care Comitetul Patrimoniului Mondial îl consideră ca având o valoare universală remarcabilă. (anul: 2017)

Starea apelor pentru scăldat

Baza de date geografice privind statutul zonelor costiere și tranzitorii pentru scăldat din UE se bazează pe setul de date „Directiva privind apa pentru scăldat — Statutu...

Comerț

Comerțul cu produse pescărești și de acvacultură (volum)

EUMOFA — Această hartă prezintă volumul total (în interiorul și în afara UE) al importurilor și exporturilor de produse pescărești și de acvacultură. (unitate: Mii de tone — anul: 2013)

Comerțul cu produse pescărești și de acvacultură (valoare)

EUMOFA — Această hartă prezintă valoarea totală (în interiorul și în afara UE) a importurilor și exporturilor de produse obținute din pescuit și din acvacultură. (unitate: Milioane de euro — anul: 2013)

Sectorul de prelucrare a produselor pescărești

EUMOFA — Această hartă indică valoarea producției în sectorul de prelucrare a produselor pescărești. (unitate: Milioane de euro — anul: 2009)

Transport

Rețele transeuropene de energie electrică

Această hartă prezintă rețelele transeuropene de energie (TEN-E) pentru energia electrică. TEN-E fac parte integrantă din obiectivele generale ale politicii energetice a Uniunii Europene, cresc competitivitatea pe piețele de energie electrică și gaze, consolidează securitatea aprovizionării și protejează mediul (Anul: 2009)

Porturi

această hartă arată porturile europene enumerate în lista de coduri a Organizației Națiunilor Unite pentru localizarea comerțului și a transportului.

Rutele de transport cu feribotul

Eurogeographics.org — Această hartă arată toate rutele internaționale regulate importante de transport cu feribotul și toate rutele naționale de transport cu feribotul care au o importanță majoră în conectarea rețelei rutiere sau feroviare naționale. (anul: Mai 2012)

Autostrăzi maritime

această hartă arată autostrăzile maritime europene. Autostrăzile maritime vizează promovarea unor legături de transport ecologice, viabile, atract...

Trafic de călători pe port

această hartă arată traficul de pasageri în funcție de port. (unitate: 1000 de pasageri)

Trafic de mărfuri în port

această hartă arată greutatea brută totală * a mărfurilor transportate la intrarea și ieșirea din fiecare port. (unitate: milioane de tone — * Greutatea brut...

Harta densității traficului maritim 2015

Marinetraflu.com — Datele acumulate privind pozițiile navelor permit crearea de hărți cu densitate, astfel încât oricine să poată obține o imagine a celor mai transportate rute maritime din întreaga lume. (anul: 2007-2016 ANI)

Cabluri de telecomunicații — BSH

un cablu de comunicații subacvatic este un cablu instalat pe fundul mării între stațiile terestre pentru a transporta semnale de telecomunicații de-a lungul porțiunilor de...

Cabluri de telecomunicații (linii schematice)

un cablu de comunicații subacvatic este un cablu instalat pe fundul mării între stațiile terestre pentru a transporta semnale de telecomunicații de-a lungul porțiunilor de...

Cabluri de telecomunicații — cabluri submarine subacvatice

un cablu de comunicații subacvatic este un cablu instalat pe fundul mării între stațiile terestre pentru a transporta semnale de telecomunicații de-a lungul porțiunilor de...

Conducte și cabluri — Stații de debarcare

Baza de date conține linii și puncte care reprezintă cablurile și punctele de debarcare aferente. Cablurile sunt reprezentate ca trase stilizate, deoarece în cele mai multe cazu...

Cabluri — Malta

Setul de date prezintă amplasarea cablurilor submarine care provin din apele malteze sau trec prin acestea.

Rutele conductelor offshore

o conductă offshore (cunoscută și sub denumirea de conductă marină, submarină sau submarină) este o conductă care este așezată pe fundul mării sau...

Porturi principale (traficul de mărfuri)

localizarea principalelor porturi din UE care se confruntă cu traficul maritim al navelor. Datele privind traficul mărfurilor se raportează în mii de tone pe tip de încărc...

Principalele porturi (locări)

această hartă cuprinde locațiile porturilor principale din UE. Aceasta este rezultatul agregării și al armonizării seturilor de date furnizate EUROSTAT de către portu...

Principalele porturi (traficul de călători)

Datele privind traficul de pasageri sunt raportate în mii de pasageri (cu excepția pasagerilor navelor de croazieră) pe direcție și pe tip de trafic.


Transporturi — orașe și orașe

indicatorul este derivat din variabilele colectate de Sistemul Statistic European. Au fost colectate date privind orașele europene pentru a contribui la îmbunătățirea calități...© Uniunea Europeană, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close