Nusiųsti draugui
RSS
google +
Variantas spausdinti

Dr. Tit Albreht, Slovėnijos nacionalinis visuomenės sveikatos institutas

Dr. Tit Albreht, Slovėnijos nacionalinis visuomenės sveikatos institutas

Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad jau parengtas spausdintinis Europos kokybiškų nacionalinių vėžio kontrolės programų vadovas (angl. „European Guide for Quality National Cancer Control Programmes“), kuris pasirodė kaip tik minint programos „Europa prieš vėžį“ 30-metį, tuo metu, kai ES pirmininkauja Liuksemburgas.

 Vadovas yra tarsi planas ar pavyzdys šalims, kaip rengti nacionalines vėžio kontrolės programas. Vadove sukaupta įvairių tarptautinių ir nacionalinių organizacijų patirtis šioje srityje. Kiekviename skyriuje aptariama svarbi tema ir pasiūlomas tam tikras skaičius rodiklių tolesniems veiksmams; daugiausia remiamasi kita sėkminga ES iniciatyva, projektu „Eurochip“.

Šis vadovas yra naujausias iš daugelio šios srities pasiekimų per tris dešimtmečius. Europos Sąjunga, 1985–2003 m. sėkmingai vykdžiusi programą „Europa prieš vėžį“, 2007 m. nusprendė atnaujinti tokią veiklą. Tais metais trys ES pirmininkaujančios šalys – Vokietija, Portugalija ir Slovėnija – dėjo daug pastangų, kad į ES sveikatos darbotvarkę būtų įtraukta svarbių temų. Slovėnija savo pirmininkavimo ES metu nusprendė daugiausia dėmesio skirti vėžiui.

Dėl to suaktyvėjo ES veiksmai ir galiausiai buvo sukurta Europos kovos su vėžiu partnerystė (EPAAC). 2011–2014 m. buvo vykdomi bendrieji veiksmai tuo pačiu pavadinimu, o po to sekė bendrieji veiksmai pavadinimu „CanCon“.  Vienas svarbiausių Europos Komisijos ir valstybių narių politinės darbotvarkės klausimų buvo nacionaliniai kovos su vėžiu planai arba nacionalinės vėžio kontrolės programos. Europos Komisija paragino visas valstybes nares iki 2013 m. parengti nacionalinius kovos su vėžiu planus arba strategijas. Remiantis pagal bendruosius veiksmus EPAAC atlikta apklausa, beveik visos valstybės narės tai įvykdė.  Kelios šalys, ypač susidomėjusios nacionaliniais kovos su vėžiu planais, drauge su prof. Jose Maria Martin-Morenu ir jo komanda iš Valensijos universiteto, nuveikė didelį darbą – parengė neseniai paskelbtą Europos kokybiškų nacionalinių vėžio kontrolės programų vadovą.

Atsižvelgiant į šios problemos mastą ir vėžio temos sudėtingumą, ES veiksmų suaktyvinimas kuriant kovos su vėžiu strategijas yra labai sveikintinas. Tikimės, kad ir ateityje bus aktyviai kovojama su vėžiu.