Jak zielone są Twoje finanse?

Jeździsz codziennie do pracy rowerem, bo chcesz zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska?

Wspaniale. Tak trzymać!

A jeśli Twój bank zainwestuje wszystkie Twoje oszczędności w przemysł naftowy? Czy nie zniweczy to Twoich wysiłków?

To tylko jeden z przykładów, dlaczego musisz przejąć kontrolę nad tym, co dzieje się z Twoimi finansami!

Co ty możesz zrobić?
Your bank accounts

Twoje konta bankowe

Czy wiesz, że Twój bank wykorzystuje pieniądze, które przechowujesz w banku (na rachunku płatniczym lub oszczędnościowym), do dokonywania inwestycji i generowania zysków?

Nic w tym złego, poza tym, że Twój bank może zainwestować pieniądze w sektorach, które są sprzeczne z Twoimi przekonaniami (paliwa kopalne, inne zanieczyszczające sektory, broń, tytoń itp.), ponieważ są to zazwyczaj sektory przynoszące duże zyski.

Zgodnie z przepisami UE (dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej) duże europejskie banki muszą ujawniać informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w swoich sprawozdaniach rocznych.

Zapytaj w swoim banku, w którym sektorze inwestuje on pieniądze zgromadzone na Twoim rachunku płatniczym i oszczędnościowym. Jeżeli sektory te nie są zgodne z Twoimi przekonaniami, zmień bank (to łatwiejsze dzięki unijnym przepisom).

Więcej informacji
Your bank accounts
Your pension

Twoja
emerytura

Czy wiesz, że pieniądze odkładane co miesiąc na emeryturę są w rzeczywistości inwestowane za pośrednictwem funduszy emerytalnych w różne sektory gospodarki, by pomnożyć z czasem ich łączną kwotę?

To bardzo dobra wiadomość, ale pieniądze mogą być inwestowane w sektory, których nie chcesz finansować (paliwa kopalne, inne zanieczyszczające sektory, broń, tytoń itp.).

Zapytaj w swoim prywatnym funduszu emerytalnym, w których sektorach inwestowane są Twoje pieniądze. Jeżeli sektory te nie są zgodne z Twoimi przekonaniami, zmień fundusz emerytalny.

Więcej informacji
Your pension
Your investments: funds

Twoje inwestycje: fundusze

Coraz więcej etycznych funduszy inwestycyjnych inwestuje tylko w niektóre sektory gospodarki. Poszukaj funduszy o wysokich standardach w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), które nie zainwestują Twoich pieniędzy w szkodliwe sektory.

Jeśli Twoje pieniądze są inwestowane w fundusz pasywny, sprawdź informacje na temat wskaźników referencyjnych. Tradycyjne wskaźniki obejmują papiery wartościowe we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w sektorach szkodliwych. Poszukaj funduszy wykorzystujących wskaźniki referencyjne niskoemisyjności, które obejmują sektory gospodarki przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

UE przyjęła niedawno przepisy dotyczące dwóch nowych kategorii wskaźników referencyjnych niskoemisyjności, tj. unijnych klimatycznych wskaźników referencyjnych. Mają one na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wspieranie celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. W przepisach, które zaczną być stosowane w niedalekiej przyszłości, określono również minimalne wymogi dotyczące ujawniania informacji z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, które będą musieli uwzględnić administratorzy wszystkich wskaźników referencyjnych UE (z wyjątkiem wskaźników stóp procentowych i wskaźników walutowych).

Poświęć chwilę na sprawdzenie informacji o funduszu inwestycyjnym, który Cię interesuje. Sprawdź, czy rzeczywiście jest ekologiczny i poszukaj informacji o sektorach, w które inwestuje. Spróbuj znaleźć więcej informacji w internecie. Zadawaj pytania bezpośrednio. Zarządzający funduszem powinien udzielić Ci odpowiedzi.

Więcej informacji
Your investments: funds
Your investments: securities

Twoje inwestycje: papiery wartościowe

Jeżeli inwestujesz bezpośrednio w akcje lub obligacje przedsiębiorstw, możesz znaleźć informacje na temat norm w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego tych przedsiębiorstw za pośrednictwem sprawozdań rocznych, sprawozdań dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw lub ich stron internetowych.

Przepisy UE (dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej) wymagają, by duże europejskie firmy ujawniały informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w swoich sprawozdaniach rocznych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systematyki duże firmy, banki i zakłady ubezpieczeń będą musiały ujawniać określone wskaźniki dotyczące tej części ich działalności, którą zgodnie z systematyką klasyfikuje się jako zrównoważona.

Poświęć chwilę, aby uzyskać w internecie informacje na temat przedsiębiorstwa, w które chciałbyś zainwestować, kupując jego akcje lub obligacje. Przeczytaj jego sprawozdania roczne.

Więcej informacji
Your investments: securities
Your insurances

Twoje
ubezpieczenia

Wiele produktów ubezpieczeniowych, np. ubezpieczenia na życie, to produkty finansowe, które inwestują składki ubezpieczeniowe na rynkach finansowych.

Przepisy UE (dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej) wymagają, by duże europejskie zakłady ubezpieczeń ujawniały informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w swoich sprawozdaniach rocznych.

W związku z tym zapytaj ubezpieczyciela, w którym sektorze inwestowane są pieniądze. Jeżeli sektory te nie są zgodne z Twoimi przekonaniami, zmień ubezpieczyciela.

Więcej informacji
Your insurances

Jak zieloneTwoje finanse?