Hoe groen zijn uw financiën?

U fietst elke dag naar het werk omdat u de lucht minder wilt vervuilen?

Dan bent u heel goed bezig. Ga zo door!

Maar wat als uw bank al uw spaargeld investeert in de oliesector? Zou dat uw inspanningen niet tenietdoen?

Dat is slechts één voorbeeld om te illustreren waarom u zelf moet bepalen wat er uw geld gebeurt!

Wat kunt u zelf doen?
Your bank accounts

Uw
bankrekeningen

Wist u dat uw geld op de bank (betaal- en spaarrekeningen) eigenlijk door uw bank wordt gebruikt om te investeren en winst te maken?

Daar is niets mis mee, maar uw bank investeert uw geld misschien in sectoren die niet overeenkomen met uw overtuigingen (fossiele brandstoffen, wapens, tabak, enz.), omdat deze vaak een hoog rendement opleveren.

Op grond van de EU-regels (Richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie) moeten grote Europese banken informatie over duurzaamheid bekendmaken in hun jaarverslag.

Vraag uw bank in welke sectoren uw geld wordt geïnvesteerd. Verander van bank als deze sectoren niet overeenkomen met uw overtuigingen. Nieuwe Europese regels maken deze overstap makkelijk.

Meer informatie
Your bank accounts
Your pension

Uw
pensioen

Wist u dat uw maandelijkse pensioenpremie door het pensioenfonds geïnvesteerd wordt in verschillende economische sectoren om de totale pensioenpot door de jaren heen zo groot mogelijk te maken?

Dit is op zich fijn, maar dat geld kan worden geïnvesteerd in sectoren die u liever niet wilt financieren (fossiele brandstoffen, wapens, tabak enz.).

Vraag uw pensioenfonds in welke sectoren uw geld wordt geïnvesteerd. Stap over naar een ander pensioenfonds als deze sectoren niet overeenkomen met uw overtuigingen.

Meer informatie
Your pension
Your investments: funds

Uw investeringen: fondsen

Er zijn steeds meer ethisch verantwoorde investeringsfondsen die uw geld alleen in bepaalde economische sectoren investeren. Zoek fondsen die hoog scoren op milieu-, sociale en bestuursnormen en die uw geld niet investeren in schadelijke sectoren.

Wordt uw geld in een passief fonds belegd, ga dan na welke benchmark het fonds volgt. Traditionele benchmarks omvatten effecten in alle economische sectoren, ook de schadelijke. Zoek fondsen die investeren in sectoren die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

De EU heeft regels vastgesteld voor twee nieuwe categorieën koolstofarme benchmarks, de EU-klimaatbenchmarks, die de uitstoot moeten terugdringen en de milieu-, sociale en bestuursnormen moeten bevorderen. Deze regels, die binnenkort in werking treden, bevatten ook minimumeisen voor transparantie op het gebied van milieu-, sociale en bestuursnormen waar de administrateurs van alle EU-benchmarks (met uitzondering van rentevoet- en valutabenchmarks) zich aan zullen moeten houden.

Vindt u een interessant investeringsfonds, neem dan even rustig de tijd om de informatie die het geeft goed door te nemen. Als het fonds beweert groen te zijn, probeer dan na te gaan in welke sectoren het belegt. Probeer ook online meer informatie te vinden. Stel daarnaast rechtstreekse vragen. Dat is waar een fondsbeheerder voor is.

Meer informatie
Your investments: funds
Your investments: securities

Uw investeringen: effecten

Belegt u uw geld rechtstreeks in aandelen of obligaties van bedrijven, dan kunt u informatie over hun milieu-, sociale en bestuursnormen vinden in hun jaarverslagen, verslagen over maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of op hun website.

Op grond van de EU-regels (Richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie) moeten grote bedrijven informatie over duurzaamheid bekendmaken in hun jaarverslag. Op grond van de taxonomieverordening moeten grote bedrijven, banken en verzekeraars bekendmaken welke aandeel van hun activiteiten duurzaam is.

We raden u aan de website van het bedrijf waarvan u aandelen of obligaties wilt kopen te bezoeken en zich hierover te informeren. Lees het jaarverslag.

Meer informatie
Your investments: securities
Your insurances

Uw
verzekeringen

Veel verzekeringsproducten, zoals levensverzekeringen, zijn eigenlijk financiële producten waarvan de premie op de financiële markten worden belegd.

Op grond van de EU-regels (Richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie) moeten grote Europese verzekeraars informatie over duurzaamheid bekendmaken in hun jaarverslag.

Vraag uw verzekeraar dus in welke sectoren het geld wordt geïnvesteerd. Stap over naar een andere verzekeraar als deze sectoren niet overeenkomen met uw overtuigingen.

Meer informatie
Your insurances

Hoe groen zijn uw financiën?