Gyakran feltett kérdések
 
 

Az ESZA rövid bemutatása

 • Az Európai Szociális Alapot, az ESZA-t 1957-ben, a Római Szerződéssel hozták létre.
 • Az ESZA az EU egyik strukturális alapja, a legfontosabb eszköz ahhoz, hogy több és jobb munkahely jöjjön létre Európában.
 • A 2007–2013 közötti időszakban az ESZA megközelítőleg 75 milliárd eurót fektet be szerte az Európai Unióban. Ezt az összeget a nemzeti közfinanszírozási források további mintegy 50 milliárd euróval egészítik ki. A Bizottság becslése szerint az így finanszírozott intézkedésekből több mint 70 millió európai polgár részesül majd.

Mennyi az ESZA teljes költségvetése?

Az ESZA költségvetése a 2007–2013 közötti időszakban majdnem 75 milliárd euró, azaz több mint 10 milliárd euró évente. A nemzeti köz- és magán-társfinanszírozással együtt az ESZA által támogatott intézkedésekre több mint 117 milliárd euró áll rendelkezésre.

Az ESZA költségvetésével kapcsolatban további információkat az ESZA kiadásai című részben olvashat.

Milyen területeken tevékenykedik az ESZA?

Az ESZA olyan intézkedéseket támogat, mint:

 • az élethosszig tartó tanulás és a munkavállalók képzése;
 • munkaszervezés;
 • a munkavállalók támogatása a szerkezetátalakítással összefüggésben;
 • munkaerő-közvetítés
 • hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja
 • az oktatási és képzési rendszerek reformja;
 • hálózatépítés a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek között
 • közigazgatási és közszolgáltatási képzések

Az ESZA prioritásaival kapcsolatban további információkat a prioritások című adatbázisban talál.

Hol találom az ESZA dokumentumait?

A honlap könyvtár része PDF formátumban tartalmazza minden kiadványunkat.

Milyen típusú projektek társfinanszírozásában vesz részt az ESZA?

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó területeken megoldást nyújtó projektek, az egyes tagállamok által meghatározott prioritások szerint.

A finanszírozott területekről további információkat szerezhet a prioritások adatbázisban keresve.

Az ESZA által támogatott konkrét projektekről a projektek adatbázisában tájékozódhat.

Kik kaphatnak támogatást az ESZA-tól?

Magánvállalkozások, állami szervezetek és non-profit szervezetek pályázhatnak. Természetes személyek nem pályázhatnak. Szervezet vagy gazdasági társaság nyújthat be pályázatot.

Pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseire a következő internetes oldalon feltüntetett elérhetőségen kaphat információt: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_hu.htm

Az ESZA kedvezményezettek névsorát minden tagállam közzéteszi.

Mi az az irányító hatóság?

Az ESZA irányító hatóságok nemzeti és regionális irodákat működtetnek. Ők közvetítik az ESZA-val kapcsolatos információkat, fogadják és értékelik a pályázatokat. Szintén ők felelnek a finanszírozás elosztásáért és a jóváhagyott projektek nyomon követéséért.

Együttműködhet-e egy projekt más tagállamokkal is?

Az ESZA támogatja azokat a projekteket, amelyek más uniós tagállamok projektjeivel vagy szervezeteivel is együttműködnek.

A Tevékenységi területek címszó alatt tovább tájékozódhat a transznacionálisegyüttműködésekről

Az ESZA által támogatott, határokon átnyúló projektekről a projektek adatbázisában tájékozódhat.

Mi az a támogatásfelügyeleti bizottság?

A támogatásfelügyeleti bizottságok felügyelik az ESZA programok végrehajtását. Az állami hatóságok, a szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek, az oktatási rendszer és a Bizottság képviselőiből állnak.

Hogyan részesülhetek finanszírozásban?

Az ESZA irányítása nemzeti és/vagy regionális szinten történik: hogy megtudja, hogyan részesülhet ESZA-támogatásban, kérjük, lépjen kapcsolatba az illetékes nemzeti vagy regionális ESZA irányító hatósággal.

Az elérhetőségeket a weboldal tagállamok részében találhatja meg.

Az ESZA diákok részére nyújt pénzügyi támogatást?

Az ESZA operatív program, amelyben az oktatás prioritásként szerepel, finanszírozhat ösztöndíjakat is.

Arról, hogy miként segíti az ESZA az oktatást, a prioritások adatbázisban keresve szerezhet további információkat.

Kérjük, látogasson el az Erasmus program honlapjára is, amely program minden évben segíti a diákokat, hogy külföldön tanulhassanak és dolgozhassanak: http://ec.europa.eu/education

Egyik munkavállalónk képzésen fog részt venni. Milyen támogatást, milyen feltételek mellett kaphatunk mi – mint munkáltatók – az ESZA-tól?

Elvben az ESZA támogathatja a munkavállalók képzését. Ugyanakkor az ESZA irányítása nemzeti és/vagy regionális szinten történik: tehát ahhoz, hogy megtudhassa, hogy Ön az adott országban jogosult-e ESZA-támogatásra, kérjük, lépjen kapcsolatba a felelős ESZA irányító hatósággal, amelynek elérhetőségei a honlap tagállamok részében találhatók.

Képzési központot szeretnénk létrehozni. Az ESZA tud segíteni?

Elvben az ESZA támogathat képzési központokat.

Ugyanakkor az ESZA irányítása nemzeti és/vagy regionális szinten történik: tehát ahhoz, hogy megtudhassa, hogy Ön az adott országban jogosult-e ESZA-támogatásra, kérjük, lépjen kapcsolatba a felelős ESZA irányító hatósággal, amelynek elérhetőségei a honlap tagállamok részében találhatók.

Afrikai projektet támogathat az ESZA?

Az ESZA az Európai Unión belül nyújt segítséget.

Ha külső segítségnyújtással kapcsolatban érdeklődik, látogasson el az EuropeAid és más fejlesztési támogatások honlapjaira.

Szervezetünket az ESZA társfinanszírozza, milyen logót használhatunk dokumentumainkon?

Az ESZA-nak nincs saját logója. Leginkább az európai zászló használatos, alatta a “European Social Fund – Európai Szociális Alap” felirattal.