Ki részesül jelenleg pénzügyi támogatásban?
 
 

Az egyes tagállamokban működő irányító hatóságok kötelesek nyilvánosságra hozni az európai kohéziós szakpolitika valamennyi közvetlen kedvezményezettjére vonatkozó információkat a 2007-2013. időszakot illetően az alapok végrehajtására vonatkozó szabályok (1828/2006/EK) értelmében. E tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett nevét, a tevékenységek megnevezéseit, valamint a tevékenységekre elkülönített állami pénzügyi támogatás összegét. A térkép az ESZA kedvezményezetteinek az egyes tagállamok webhelyein vezetett listáira mutató internetes hivatkozásokat tartalmaz. Megjegyzendő, hogy az alábbi információk feltöltése folyamatban van, fokozatosan frissítésre kerülnek azon tájékoztatások alapján, amelyeket a Bizottság a tagállamoktól kap. Ha további információkat szeretne kapni, írjon a következő címre: esf@ec.europa.eu

 

Fontos nyilatkozat: Az Európai Bizottság a célból tartja fenn ezt a weboldalt, hogy megkönnyítse az információkhoz való nyilvános hozzáférést. Megjegyzendő, hogy e hivatkozásokat az Európai Unió tagállamai és irányító hatóságai kezelik, nem pedig a Bizottság szolgálatai. A weboldalak tartalmáért egyedül az érintett tagállamok és irányító hatóságok tartoznak felelősséggel. Az e weboldalon található hivatkozások listája a tagállamok által megadott információkon alapul. A lista nem szükségképpen kimerítő. A lefedettség mértéke és részletessége, valamint az információknak a weboldalakon való bemutatásának módja jelentősen különbözhet az egyes tagállamokban. Az Európai Bizottság ennélfogva nem tudja szavatolni a szolgáltatott adatok vagy információk pontosságát, illetve teljességét, valamint nem vállal felelősséget ezek semmiféle felhasználásáért, illetve nem kötelezhető az ennek kapcsán felmerülő károk megtérítésére.