Hvem går støtten til?
 
 

Oplysninger om alle direkte støttemodtagere under den europæiske samhørighedspolitik skal offentliggøres af forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne ifølge gennemførelsesbestemmelserne for fondene 2007-2013 (EF nr. 1828/2006). Oplysningerne skal indeholde navn på støttemodtager, navn på projekterne og beløbet for den offentlige finansiering tildelt til projektet. Kortet indeholder links til lister over ESF's støttemodtagere, som er tilgængelige via medlemslandenes respektive hjemmesider. Bemærk venligst at oplysningerne herunder er "under opbygning" og vil blive opdateret løbende på baggrund af de oplysninger, som Kommissionen modtager fra medlemslandene. For yderligere oplysninger kontakt venligst esf@ec.europa.eu

 

Vigtig meddelelse: Europa-Kommissionen stiller denne hjemmeside til rådighed for at gøre det lettere at finde frem til de ønskede oplysninger. Bemærk venligst, at linkene på siden redigeres af medlemsstaterne og EU's forvaltningsmyndigheder og ikke af Europa-Kommissionens kontor. Ansvaret for indholdet på siderne ligger udelukkende hos medlemsstaterne og de pågældende forvaltningsmyndigheder. Hjemmesidens liste over link er baseret på oplysninger fra medlemsstaterne. Listen må ikke betragtes som udtømmende. Hvor udtømmende og detaljeret listen er, og måden oplysningerne præsenteres på kan variere afhængigt af medlemsstat. Europa-Kommissionen kan derfor ikke garantere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af data eller af de tilgængelige oplysninger og påtager sig hverken ansvar eller forpligtelser i forbindelse med anvendelsen heraf.