Keda rahastatakse?
 
 

2007-2013 fondide rakenduseeskirjade (EÜ nr 1828/2006) kohaselt peavad liikmesriikide korraldusasutused avaldama teavet kõigi Euroopa ühtekuuluvuspoliitika raames otsetoetusti saajate kohta. See teave peab sisaldama toetusesaaja nime, toimingute nimetusi ja toimingutele riiklikult rahastatud fondidest eraldatud summasid. Kaardil on lingid liikmesriikide vastavatel veebisaitidel asuvate ESFist toetuse saajate nimekirjade juurde. Palume silmas pidada, et allpool olev teave pole lõplik ning seda uuendatakse pidevalt komisjonile liikmesriikidest tuleva teabe põhjal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust esf@ec.europa.eu

 

Tähtis teave: Euroopa Komisjon peab käesolevat veebilehte hõlbustamaks avalikkuse juurdepääsu teabele. Palume silmas pidada, et linkide eest vastutavad liikmesriigid ja Euroopa Liidu korraldusasutused ning neid linke komisjoni talitused ei kontrolli. Veebisaitide sisu on vastavate liikmesriikide ja korraldusasutuste ainuvastutusel. Käesoleval veebilehel toodud linkide loetelu põhineb liikmesriikidelt saadud teabel. Loetelu ei ole ammendav. Liikmesriigiti võib veebisaitidel toodud teabe ammendavus ja üksikasjad, samuti teabe esitamise viis suuresti erineda. Seetõttu ei taga Euroopa Komisjon esitatud andmete või teabe õigsust või ammendavust ega võta nimetatud andmete kasutamisest tulenevat vastutust.