Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Nacionalinių parlamentų nuomonės ir Komisijos atsakymai

This location will be use to rendering the map component

Šiame puslapyje pateikiamos nuorodos į ES valstybių narių nacionalinių parlamentų nuomones dėl Komisijos pasiūlymų ir į Komisijos atsakymus. 2020 m. vasario 1 d. JK nustojo būti ES nare. Šioje svetainėje toliau bus skelbiamos JK parlamento nuomonės dėl Komisijos pasiūlymų ir Komisijos atsakymai, pateikti prieš JK išstojimą.
Sužinokite, koks yra nacionalinių parlamentų vaidmuo ES teisėkūros procese.