Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Liikmesriikide parlamentide arvamused ja Euroopa Komisjoni vastused

This location will be use to rendering the map component

Selle lehekülje kaudu saate juurdepääsu liikmesriikide parlamentide arvamustele komisjoni ettepanekute kohta ja Euroopa Komisjoni vastustele. Ühendkuningriik lakkas olemast ELi liikmesriik 1. veebruaril 2020. Sellel veebisaidil on jätkuvalt näha Ühendkuningriigi parlamendi arvamused komisjoni ettepanekute kohta ja komisjoni vastused, mis on esitatud enne Ühendkuningriigi väljaastumist.
Riikide parlamentide roll ELi õigusloomeprotsessis.