Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Udtalelser fra de nationale parlamenter og Kommissionens svar

This location will be use to rendering the map component

Denne side giver adgang til udtalelser fra EU-landenes nationale parlamenter om forslag fra Kommissionen og til Kommissionens svar. Den 1. Februar 2020 ophørte Det Forenede Kongerige med at være medlem af EU. Dette websted vil fortsat vise det britiske parlaments udtalelser om forslag fra Kommissionen og Kommissionens svar givet inden Det Forenede Kongeriges udtræden.
Få mere at vide om de nationale parlamenters rolle i EU’s lovgivningsproces.