Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Становища на националните парламенти и отговори на Комисията

This location will be use to rendering the map component

Тази страница предоставя достъп до становищата на националните парламенти на страните от ЕС по предложения на Комисията, както и отговорите на Комисията. На 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство престана да бъде член на ЕС. На този уебсайт ще продължат да се показват становищата на Парламента на Обединеното кралство относно предложенията на Комисията и отговорите на Комисията, публикувани преди оттеглянето на Обединеното кралство.
Научете каква е ролята на националните парламенти в законодателния процес на ЕС.