Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Stanoviska vnitrostátních parlamentů a odpovědi Komise

This location will be use to rendering the map component

Tato stránka umožňuje přístup ke stanoviskům vnitrostátních parlamentů zemí EU, která vydaly k návrhům Komise, a k odpovědím Komise. Více informací o úloze vnitrostátních parlamentů v legislativním procesu EU.