Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Yttranden från de nationella parlamenten och EU-kommissionens svar

This location will be use to rendering the map component

Här kan du ta reda på hur EU-ländernas parlament har reagerat på kommissionens förslag och vad kommissionens har svarat. Sedan den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre medlem av EU. På den här webbplatsen fortsätter vi att visa det brittiska parlamentets yttranden om kommissionens förslag och kommissionens svar som publicerades före det brittiska utträdet.
Läs mer om de nationella parlamentens roll i EU:s lagstiftningsprocess.