Navigacijski put

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Mišljenja nacionalnih parlamenata i odgovori Komisije

This location will be use to rendering the map component

Na ovoj se stranici može pristupiti mišljenjima nacionalnih parlamenata država članica EU-a o prijedlozima Komisije i Komisijinim odgovorima. Članstvo Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji prestalo je 1. veljače 2020. Na ovim će se internetskim stranicama i dalje prikazivati mišljenja Parlamenta Ujedinjene Kraljevine o prijedlozima Komisije i odgovori Komisije izdani prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.
Doznajte koju ulogu u zakonodavnom postupku EU-a imaju nacionalni parlamenti.