Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

EU-wetgeving

Gemoderniseerde coördinatie

Sinds 1 mei 2010 is in de EU de gemoderniseerde coördinatie ingegaan. Het gaat om de volgende geconsolideerde verordeningen:

In deze teksten zijn de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 bij Verordening (EG) nr. 988/2009, Verordening (EU) nr. 1244/2010, Verordening (EU) nr. 465/2012 en Verordening (EU) nr. 1224/2012 opgenomen.

Er zijn al EU-regels over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in Verordeningen 3 en 4 uit 1958. Sindsdien zijn die vaak bijgewerkt en uitgebreid.

De gemoderniseerde coördinatie is echter de eerste grote herziening sinds de jaren zeventig.

Onderdanen van niet-EU-landen

Op 1 januari 2011 is de gemoderniseerde coördinatie in de EU uitgebreid tot onderdanen van niet-EU-landen die legaal in de EU verblijven (Verordening 1231/2010). Hun gezinsleden en nabestaanden zijn nu ook verzekerd als zij zich in de EU bevinden.

Dit is niet van toepassing op Denemarken en het Verenigd Koninkrijk

Een onderdaan van een niet-EU-land die voor een baan van het ene naar het andere EU-land verhuist, maar wiens kinderen in het eerste EU-land blijven wonen, geniet bepaalde rechten.

Niet-EU-burgers kunnen in gevallen waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken is, blijven genieten van de vroegere EU-coördinatieregels, aangezien daar Verordening (EG) nr. 859/2003 (die Verordening (EEG) nr. 1408/71 uitbreidde tot onderdanen van niet-EU-burgers) blijft gelden.

Zwitserland

De gemoderniseerde coördinatie is sinds 1 april 2012 van toepassing op Zwitserland.

De EER (Europese Economische Ruimte)

De gemoderniseerde coördinatie is sinds 1 juni 2012 van toepassing op de EER-landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.