This site has been archived on (12/11/2014)
12/11/2014

Cale de navigare

Cum să fie agricultura Europei de mâine? Apel la dezbatere publică

Participaţi la dezbatere!

Dacian Cioloş, membru al Comisiei Europene responsabil cu agricultura şi dezvoltarea rurală, a lansat astăzi o dezbatere publică despre viitorul politicii agricole comune (PAC) în Uniunea Europeană. Încă de la crearea sa, PAC a fost permanent adaptată ca să răspundă provocarilor timpului său. În ultimii ani, în special în 2003 şi cu ocazia Bilanţului de sănătate al PAC din 2008, s‑au întreprins reforme semnificative, destinate să modernizeze sectorul şi să-l orienteze mai temeinic către piaţă. Strategia „Europa 2020” deschide o nouă perspectivă. În acest context, PAC poate să-şi sporească contribuţia la realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii,  răspunzând noilor provocări, în special provocărilor economice, sociale, ecologice, climatice şi tehnologice cu care se confruntă societatea noastră.Trebuie totodată ca PAC să ţină mai mult seama de diversitatea şi bogăţia agriculturilor din cele 27 de state membre ale UE. Dezbaterea care începe se axează pe obiectivele viitoare ale PAC din noua perspectivă a strategiei „Europa 2020”. Mijloacele vor intra în discuţie mai târziu.

„Politica agricolă comună nu este numai treaba specialiştilor. Este o politică a tuturor europenilor. Cetăţenii europeni trebuie ascultaţi. Trebuie săne luăm răgazul să culegem ideile şi aşteptările tuturor actorilor din societate”, a declarat Dacian Cioloş.

Un site web (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate) va fi deschis până în iunie 2010 pentru a aduna  contribuţiile la dezbatere.Acestea vor fi sintetizate apoi de un organism independent. În iulie 2010, Comisia Europeană va organiza o conferinţă de sinteză a rezultatelor dezbaterii publice, de unde speră să-şi extragă ideile de bază pentru comunicarea cu privire la PAC după 2013, care ar urma să fieprezentată la sfârşitul acestui an.

Ultima actualizare: 01/04/2015 |  Începutul paginii