Euroopan komissio > Meriasiat > Euroopan meriatlas

Euroopan meriatlas

Koosta oma merikarttasi. Tutustu Euroopan meriin ja rannikoihin, meriympäristöön, mereen liittyvään ihmisen toimintaan ja EU:n meripolitiikkaan.

Levien tuotanto

Makrolevät (merilevät)

tiedot perustuvat BIOMAS-hankkeeseen (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Sen tavoitteena on luoda luotettava tietokanta levä-sektorille ja tukea tietoon perustuvia ...

Mikrolevät

tiedot perustuvat BIOMAS-hankkeeseen (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Sen tavoitteena on luoda luotettava tietokanta levä-sektorille ja tukea tietoon perustuvia ...

Vesiviljely

Vesiviljelytuotanto

vesiviljely, joka tunnetaan myös nimellä ”aquacmarking”, viittaa veden (makean veden tai suolaisen veden) viljelyyn, kuten kaloihin, nilviäisiin, äyriäisiin ja kasveihin, ihmisravinnoksi tai...

Eväkalojen tuotanto

eväkalat ovat roita kaloja, kuten lohea, tai rustokaloja, kuten haita, erityisesti simpukoista tai muista vesieläimistä. Tietokokonaisuus tarjoaa tietoa merisuojujen sijainnista EU:ssa j...

Makean veden kalanviljelylaitokset

Tietokokonaisuus tarjoaa tietoa makean veden eväkalojen sijainnista EU:ssa ja kumppanimaissa, joissa tietoja on saatavilla. EU:n jäsenvaltiot ovat velvollisia luetteloimaan kaikki hyväksy...

Äyriäisten ja simpukoiden tuotanto

Simpukanviljelytilojen sijaintia koskevat tiedot antavat eurohelmi.

Kemia

Vesistön ammonium-2010 talvi

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesimuodostuman ammonium-2010-ammonium—

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön ammonium-2010 osa kesällä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön ammonium-2010 ammonium syksyllä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistö liuennut happipitoisuutta 2010 talvella

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön liuenneen hapen pitoisuus 2010 keväällä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön liuenneen hapen pitoisuus 2010 kesällä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön liuenneen hapen pitoisuus 2010 syksyllä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön fosfaatti 2010 talvella

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön fosfaatti 2010 keväällä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön fosfaatti 2010 kesällä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesistön fosfaatti 2010 syksyllä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesiruumiisilikaatti 2010 talvi

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Water body silikaatti 2010, keväällä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Vesiruumiisilikaatti 2010 kesällä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Water Body 2010 -silikaatti syksyllä

yksiköt: umol/l – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi)

Työllisyys

Bruttokansantuote

Kartasta käy ilmi bruttokansantuote verrattuna kansalliseen keskiarvoon. Kansallinen keskiarvo on 100. Kun indikaattorin arvo on alle 100, alueen arvo o...

Alkutuotannon työpaikat

Kartasta käy ilmi alkutuotannon työllisyyden osuus alueiden kokonaistyöllisyydestä verrattuna kansalliseen keskiarvoon. Kansallinen kes...

Työllisyys toissijaisilla aloilla

Kartasta käy ilmi alkutuotannon työllisyyden osuus alueiden kokonaistyöllisyydestä verrattuna kansalliseen keskiarvoon. Kansallinen kes...

Palvelualan työllisyys

Kartasta käy ilmi palvelualan kokonaistyöllisyyden osuus alueiden kokonaistyöllisyydestä verrattuna kansalliseen keskiarvoon. Kansallin...

Kalastus- ja vesiviljelyalan työllisyys maittain

Kartasta käy ilmi kalastus- ja vesiviljelyalan työllisyys jäsenvaltioittain. (yksikkö: kokoaikavastaavien määrä miljoonaa akt...

Meriliikenteen vaikutus

Meritoimintojen vaikutus väestöön: Meripalvelualueilla asuvien EU:n alueiden väestön osuus. Meripalveluala on alue, joka voidaan saavutta...

Bruttokansantuote (BKT) käypinä markkinahintoina rannikko-/rannikkoseutujen mukaan

markkinahintainen bruttokansantuote (BKT) on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. BKT on kaikkien tuotettujen hyödykkeiden ja palvelujen arvon summa, josta on vähennett...

Yritysdemografia ja rannikkoalueiden/muiden alueiden suuri kasvuyritys

yritysdemografialla on tietoa yritysten perustamisesta, kuolemasta ja eloonjäämisestä sekä tietoja asiaan liittyvistä työllisyystiedoista. Kaksi tärkeintä työllisy...

Työllisyys rannikkoalueilla ja muilla alueilla

NACE Rev. 2 -luokituksen piiriin kuuluvat EU:n työllisyystilastot.

Rannikkoalueiden/muiden alueiden perushintainen bruttoarvonlisäys

Bruttoarvonlisäys määritellään tuotokseksi (perushintaan) miinus välituotekäyttö (ostajan hintaan); se on kansantalouden tilinpidon tuotantotilin tasapainoerä. Bru...

Energia

Tuulen keskinopeus ja -suunta

Kartasta käy ilmi tuulen keskinopeus kaikissa suunnissa rannikolla.

Aallonkorkeus ja suunta

Kartasta käy ilmi rannikon merkitsevä aallonkorkeus kaikilla suunnilla. (yksikkö: metriä – vuosi: 2005 EUROA)

Vuoroveden amplitudi

Tässä kartassa esitetään rannikkoalueen keskimääräinen vuoroveden amplitudi. Asiaa koskevia tietoja kerätään 237...

Valtamerienergia – kohdealueet

merienergia tai meriteho (johon viitataan myös joskus valtamerienergian, valtameren tai meren ja hydrokineettisen energian muodossa) viittaa meriaaltojen, vuoroveden, suolaisuuden ja meriveden l&#...

Valtamerienergia – Testauspaikat

Tietokanta sisältää Ocean Energy -testikohteille kuuluvia monikulmioita. Kullakin polygonissa on seuraavat ominaisuudet, jos ne ovat saatavilla: testauspaikan koodi, nimi, sijainti, maa, ...

Offshore-laitteistot

offshore-rakentaminen tarkoittaa rakenteiden ja tilojen asentamista meriympäristöön, yleensä sähkön, öljyn, kaasun ja muiden resurssien tuotantoa ja siirtoa varten. K...

Tuulipuistojen sijainti (paikat)

Merellä sijaitsevien tuulipuistojen sijaintipaikat ja asema Euroopan merillä ovat seuraavat: Turbiinien, turbiinien, tilan (sallitut, toiminnalliset, suunnitellut, rakenteilla olevat), maa, vu...

Tuulipuistot (Polygons)

Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon (EMODnet) CETMAR perusti vuonna 2014 EU:n merituulivoimatilojen tietokannan. Se on tulosta useista lähteistä peräisin olevien tie...

Ympäristö

Suuret meriekosysteemit

Www.oceansatlas.org — Tässä kartassa esitetään suuret meriekosysteemit (sct-alueet) – alueet, jotka kattavat valtameri- ja rannikkoalueet, vesistöalueilta ja suistoista mannerten hyllyt merialueilla ja suurimpien valtamerten nykyisten järjestelmien ulkomarginaalit.

Suojellut merialueet (maittain)

Kartasta käy ilmi merisuojelualueen ja maapinta-alan suhde kunkin Euroopan maan osalta. (yksikkö: prosenttiosuus)

Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

Kartassa esitetään OURCOAST-hankkeen tulokset, joilla tuetaan ja varmistetaan kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa rannikkoalueiden suunnittelussa ja hoidossa. (päivämäärä: 2016 EUROA)

Natura 2000 alueet

Natura 2000 -verkosto on keskeinen väline suojeltaessa Euroopan unionin biodiversiteettiä. Se on suojelualueiden ekologinen verkosto, joka on perustettu varmistamaan Euroopan arvokkaimpien la...

Rannikon eroosio

Rantaviiva on alue, jolla maa täyttää meren tai meren. Kartasta on osoituksena rannikon Eurooppaan suuntautuva muuttoliike, joka liittyy seuraaviin tekijöihin: eroosio (rantaviivan j...

Valuma-alue – klorofylli a 2010 talviaikaan

yksiköt: mg/m ^ 3 – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi).

Vesimuodostuman klorofyl-2010 keväällä

yksiköt: mg/m ^ 3 – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi).

Kesän 2010 klorofyl-klorofylli

yksiköt: mg/m ^ 3 – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi).

Vesimuodostuman klorofylli a 2010 syksyllä

yksiköt: mg/m ^ 3 – Menetelmä: DIVA:n kanssa tehty spatiaalinen interpolointi (data-Interpoloivan varianssianalyysi).

Merivesi -nopeus

Tuote kuvaa meren pinnan virtanopeuden kenttiä rannikon läheisyydessä. Nykyinen kenttäkartta (eli merenpinnan nopeus (m/s) ja suunta merenpinnan nopeudella (astetta)) mitataan Suur-taajuustutkalla lähes reaalia...

Rannikkomuutto-satelliittitiedot 2019

Rantaviivan kartta mahdollistaa yleiseurooppalaisen rannikkokäyttäytymisen havainnollistamisen kaudella 2007–2017 eri aluetasoilla. Kartta on hyödyllinen katsaus yhteen ilmastonmuutoksen il...

Eurooppa

Maat

Kartasta käyvät ilmi Euroopan unionin jäsenvaltiot, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat.

Merikaapinimet

Kansallinen maantieteellinen tiedustelupalvelu — Tässä kartassa esitetään merenalaisten huojennusten nimet.

Rantaviiva

Euroopan talousalue analyysiä varten luodaan erittäin yksityiskohtaiselle analyysille (esim. 1:100.000), joka on tarkoitettu Euroopan maantieteelliselle alueelle. Rantaviiva on hybridituote, joka saadaan hankkeista, joissa käytetään satelliittikuvia: EUHYDRO ja GHHG. Määrittelyperusteet olivat korkeudet merenpinnasta = 0 EUDmarkista. EU:n Saksan markkoja lukuun ottamatta G...

Maarajat

Kartasta käyvät ilmi Euroopan maiden rajat. (vuosi: 2016 EUROA)

Maantieteelliset ruudukot

maantieteellinen ruudusto on kuvitteellinen verkko, jonka päälle on liitetty maapalloa ja joka toimii viitejärjestelmänä. Ruudukko, myös laskentaverkko, muodostuu leveysasteist...

Merimet

Merten nimet säilytetään ja annetaan nimellä SeaDataNet.

Kalastus

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kulutus

Kartasta käy ilmi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden vuotuinen kulutus henkeä kohti. (yksikkö: (kg/henkilö/vuosi)

Yhteisön rakennetuki

Euroopan kalatalousrahasto (EKTR) myöntää rahoitusta kalastusalalle ja rannikkoyhteisöille auttaakseen niitä mukautumaan alan muuttuviin olosuhteisiin ja saavuttamaan taloudellis...

Kiintiöt maittain ja kalastusalueittain

Kaupallisesti tärkeimmille kalalajeille on asetettu pyyntirajoitus, jossa määritetään suurin sallittu saalis (TAC) tai kalastusmahdollisuudet (jotka ilmaistaan tonne...

Kannat kalastusalueittain

Kaaviossa esitetä&...

Kalastusalueen saaliit

Kartasta käyvät ilmi kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kokonaissaaliit kullakin keskeisellä kalastusalueella. (yksikkö: tuhatta tonnia)

Kiintiöt lajeittain

Kartassa esitetään kalastuskiintiöt lajeittain. Valitse pudotusvalikosta laji, jonka avulla voidaan näyttää kyseiselle lajille neuvoston asetuksessa (EU) vahvis...

Kalastusalueet (FAO)

FAO — Tämä kartta osoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) määrittelemät kansainväliset kalastusvyöhykkeet. Tilastotarkoituksiin tähän mennessä on perustettu kansainvälisesti 27 merkittävää kalastusvyöhykettä. Näihin kuuluvat kahdeksan merkittävä&...

Kalastusalueet (ICES)

Kartasta käyvät ilmi kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) määrittämät kansainväliset kalastusvyöhykkeet. (vuosi: 2014 EUROA)

Saaliit maittain

Kartassa esitetään jäsenvaltioiden kokonaissaaliit. (yksikkö: tuhatta tonnia)

Sähköisellä kirjaamisjärjestelmällä varustetuilla kalastussatamilla (ERS)

Kartasta käyvät ilmi kalastussatamat. Sähköistä kirjaamis- ja raportointijärjestelmää (ERS) käytetään kalastustietojen kirjaamisee...

Kalastuslaivasto – Alusten lukumäärä satamissa

yhteisön kalastuslaivastorekisteri (jäljempänä ’kalastuslaivastorekisteri’) on yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon ja seurannan keskeinen väl...

Kalastuslaivasto – moottoriteho satamissa

Kartasta käy ilmi laivaston kokonaiskoneteho satamassa. (yksikkö: kW)

Kalastuslaivasto – Tonniminen satamilla

Kartasta käy ilmi laivaston kokonaisvetoisuus satamassa. Avaa satamaa koskevat yleiset tiedot napsauttamalla satamaa. (yksikkö: GT)

Kalatalouden intensiteetti

Tässä tutkimuksessa analysoidut tiedot koostuvat noin 150 miljoonasta EU:n kalastusalusten sijaintiraportista, joiden pituus on yli 15 metriä ja jotka toimivat FAO:n alueilla 27, 34 ja 37 syyskuun 2014 ...

Hallinto

Kansainväliset yleissopimukset

Kartasta käyvät ilmi meriympäristön suojelua koskevien kansainvälisten yleissopimusten kattamat merialueet. (vuosi: 2010 EUROA)

Euroopan meripäivä

Kartasta käy ilmi Euroopan meripäivän sidosryhmäkonferenssin järjestämispaikat sen jälkeen, kun tapahtuma käynnistettiin vuonna 2008.

Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto

Kartasta käyvät ilmi Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) jäsenalueet. CPMR:n tavoitteena on varmistaa jäsenalueidensa tarpeet ja edut EU:n toimielinten ja kansallisten hallitusten kesk...

Neuvoa-antavat toimikunnat (vesiviljely)

Tämä muoto sisältää luettelot alueista, joita alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat koskevat (ns. RAC), sellaisina kuin ne ovat esillä Euroopan meriatlaksessa. Täh...

Makroaluestrategiat ja Atlantin strategia

Kartassa esitetään makroaluestrategiat ja Atlantin valtameren aluetta koskeva meristrategia. ”Makroaluestrategia” on Eurooppa-neuvoston hy...

Euroopan meripäivä maassani 2019

Euroopan meripäivän rinnalla järjestetään useita paikallisia ”Euroopan meripäivän” tapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Tämä mahdoll...

Roskaantuminen

Harat jätemaa (paikat)

irralliset ja satunnaisesti sekoitetut kerrostumat, jotka koostuvat kivestä, maa-aineksesta ja/tai ruoppauksen ja polkumyynnin aikana kerätystä ja talteenotetusta kuorellisesta aineksest...

Harat jätemaan upottamat (Polype)

ruoppausalustat ovat uskomattomia luonnolle, häiriintymättömälle maaperälle tai regoladille, ja ne voivat olla antropogeenisten maamuotojen muotoja (esim. ruoppauskuosa). Profi...

Upotetut ammukset (Polygons)

Upotetut ammukset ovat sotamateriaaleja: aseistetut, aseistetut ja ampumatarvikkeet merellä.

Satamissa tyhjentävät jätteet

Tärkeimpiä satamia koskeva geotietokanta – Waste in ports (Waste in ports in ports) perustettiin vuonna 2018 CETMAR-asetuksella (CETMAR) käyttäen vuoden 2013 satamaa koskevia t...

Beach Clean Up Events

Maailman puhdistamispäivänä 2018 EU:n edustustot ja edustustot ovat levittäytyneet noin 60 kansalaisjärjestöön, suurläh...

Upotetut ammukset

Upotetut ammukset ovat sotamateriaaleja: aseistetut, aseistetut ja ampumatarvikkeet merellä.

Rantanitter – roskaantumisen koostumus materiaaliluokkien mukaan

Tämä virallinen seuranta osoittaa, että meressä olevien roskien aineluokka ilmoitetaan vuosittain rantoja kohti seurantatutkimusten aikana. Kaikkien tietojen yhdenmukaistaminen on ollut ka...

Luonne

Joet ja järvet

Kartasta käyvät ilmi tärkeimmät Euroopan joet ja järvet. Viemäriverko...

Vesistöalueet

Kartalla näkyvät erilaiset vesistöalueet ryhmiteltynä mereen, johon ne valuvat ...

Merenpinnan tason muutos

Kartasta käy ilmi arvioitu merenpinnan muutos millimetreinä. Asiaa koskevia tietoja kerätään 237 poijusta, jotka sijaitsevat noin 100...

Maanpeite

Kartasta käy ilmi maanpeite Euroopassa. (vuosi: 2012 EUROA)

Tsunamien lähtöpisteet

Tsunami on sarja vesistössä esiintyviä aaltoja, jotka johtuvat suuren vesimäärän siirtymisestä yleensä valtameriin tai suureen järveen. Maanjäristysten, tulivuo...

Tsunamien vaikutukset rannikkoalueille

Niiden Euroopan rannikkoalueiden tärkeimpien kohtien sijainti, joiden alkuperä ei ole tiedossa, kartoitettiin erilaisissa kansallisissa ja alueellisissa kartoitushankkeissa ja hyödynnettiin kirja...

Merenpinnan poikkeavuudet

merenpinnan poikkeama (mm/vuosi) paljastaa poikkeavan alueen (toisin sanoen poikkeaman normaalista tai odotetusta vedestä) rannikkovesissä tietyn ajanjakson. Merenpinnan tason poikkeamat ovat PSMSL (...

Suhteelliset meritason suuntaukset

merenpinnan tason muutos (mm/vuosi) osoittaa, että valtameren tai meren korkeus tai nousu suhteessa maahan on tietyllä rannikkoalueella. Toisin sanoen se ilmaisee maankuoren tason muutoksen merenpinn...

Jokien valumavesien kehitys

Euroopan meriin virtaavan veden virtauksen (m³/s) kehitys. Valunta on maaveden (jokien, järvien) siirtäminen meriin ja valtameriin.

Maailmanlaajuiset merialueet

Maailman merialueiden nimet.

Vedenalainen meluindikaattori

eurooppalainen impulsiivinen melutapahtumarekisteri integroi eurooppalaisten meriä koskevien alueellisten yleissopimusten Impulsiiviset melurekisterit: OSPAR (Koillis-Atlantti), HELCOM (Itämeri), Bar...

Merentutkimuksen välineet

ARGO-kellukkeet

Argo-ohjelman EMODNET DESDB. ARGO on maailmanlaajuinen 3,800:ä vapaana ajelehtiva menetelmä, jossa mitataan valtamerten ylemmän 2 000 metrin lämpötilaa ja suolaisuutta. Täm...

Ajopoijut

Vesipoijujen itsenäiset mittausjärjestelmät mahdollistavat oseanografisten muuttujien (lämpötila, suolapitoisuus, virrat) mittaamisen ja joissakin tapauksissa myös muiden muuttuji...

Ferrybox

FerryBox on toimintamenetelmä, jolla mitataan jatkuvasti lentomahdollisuuksien fyysisiä, kemiallisia ja biologisia parametrejä. Ferrybox on läpivirtausjärjestelmä, joka on asennet...

Vedenalainen purjelentokone

purje- ja liitolentokoneet ovat veden välityksellä ylösalaisin ja sahanpurudan kaltaisia. Purjelentokoneet tekevät yleensä mittauksia, kuten lämpötilaa, johtokykyä (lask...

High Frequency Radar (Frequency Radar

Suuritaajuinen tutka on maa-asema, jota käytetään mittaamaan maan pintanopeutta lähellä rannikkoa. Näin saadut pintalohkot tarjoavat avaruudessa paljon suuremman erottelukyvyn kui...

Jokien mittausasemat

vesikenttien ja ympäristötutkijoiden käyttämä virtamittari, jota käytetään maan vesimuodostumien seurantaan ja testaamiseen. Vedenpinnan pinnan korkeussijainnin (”...

Kiinnityslaikat

tarvelin kiinnittäminen on kokoelma laitteita, jotka on liitetty metallilanteeseen ja ankkuroitu merenpohjaan. Se on Eulerianinen tapa mitata merivirtoja, koska kiinnitys on paikallaan kiinteässä...

Organisaatiot ja neuvostot

Neuvoa-antavat toimikunnat

neuvoa-antavat toimikunnat ovat alan toimijoiden johtamia organisaatioita, jotka antavat Euroopan komissiolle ja EU-maille kalastuksenhoitoa koskevia suosituksia. Ne voivat antaa my&#...

Paikalliset kalatalouden toimintaryhmät

Kartasta käyvät ilmi Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimintalinjan 4 täytäntöön panemat paikalliset kalatalouden toimintaryhmät, jotka suunnitteleva...

Tuottajajärjestöt

hyväksytyt tuottajajärjestöt kalastus- ja vesiviljelyalalla. (vuosi: 2013 EUROA)

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt (laajasti vaeltavat lajit)

Kartasta käyvät ilmi alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt, jotka hallinnoivat laajasti vaeltavia lajeja, pääasiassa tonnikalaa. Alueelliset kalastuksenhoitoj...

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt (laajasti vaeltavat lajit)

Kartasta käyvät ilmi alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt, jotka hallinnoivat kalakantoja maantieteellisellä alueella. Alueelliset kalastuksenhoitojärjestö...

Väestö

Väestö

eurooppalaisessa Settlement Map edustaa taajaman pinta-alan prosenttiosuutta yksikköä kohti. (yksikkö: % – vuosi 2014). kyseessä on tilarastetie...

Kaupunki- ja maaseutualueiden typologia

tässä kartassa esitetään Euroopan alueiden kaupunki- ja maaseutualueiden typologia. Pääasiassa kaupunkialue: maaseudun väestön osuus koko väestöstä on a...

Asukastiheys

Kartasta käy ilmi väestöntiheys verrattuna kansalliseen keskiarvoon. Kansallinen keskiarvo on 100. Kun indikaattorin arvo on alle 100, alueen arvo on alle kansallisen keskiarvon. Kun indikaatto...

Väestönmuutos

alueellisten demografisten tilastojen avulla saadaan vuosittain tietoa väestöstä, elintärkeistä tapahtumista (elävän...

Vähintään 65-vuotiaat

Kartasta käy ilmi 65 vuotta täyttäneiden osuus maan keskiarvosta. Kansallinen keskiarvo on 100. Kun indikaattorin arvo on alle 100, alueen...

Aktiiviväestö

Kartasta käy ilmi aktiiviväestön osuus alueittain verrattuna kansalliseen keskiarvoon. Kansallinen keskiarvo on 100. Kun indikaattorin arv...

Työttömyys

Kartassa esitetään alueiden työttömyysaste verrattuna kansalliseen keskiarvoon. Kansallinen keskiarvo on 100. Kun indikaattorin arvo on ...

Rannikkoalueiden/muiden alueiden väestöntiheys

asukastiheys on alueen (vuosikeskiarvo) väestön ja alueen (maan) alueen suhde; kokonaispinta-ala (sisävesialueet mukaan luettuina) on käytössä, kun pinta-alaa ei ole käytett&...

Väestön ja rannikkoalueiden tasapainoinen ja demografinen tasapaino

Tämä sisältää maiden ilmoittamat viimeisimmät tiedot (tai tarkistetut tiedot) kokonaisväestöstä, syntymät ja kuolemat, kun taas yksityiskohtaiset erittelyt eri o...

Väestö 1. tammikuuta ikäryhmien ja sukupuolen mukaan – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin eläm&#...

Hedelmällisyys ja kuolleisuus – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin eläm...

Väestörakenne – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin eläm...

Koulutus – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin eläm&...

Elinolot – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin elä...

Kulttuuri ja matkailu – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin eläm&...

Työmarkkinat – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin eläm...

Väestö kansalaisuuden ja syntymämaan mukaan – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin eläm...

Satelliittikuvat

Klorofyllipitoisuus

levien biomassa (klorofyllipitoisuus, Chla mg/-3): Klorofylli on synteettinen pigmentti, joka esiintyy yleisesti kaikissa kasviplanktonin lajeissa. Sitä käytetään kasviplanktonin biomassan korvikkeen...

Klorofyllipitoisuuksia koskevat poikkeavuudet

levien biomassa (klorofyllipitoisuus, Chla mg/-3): Klorofylli on synteettinen pigmentti, joka esiintyy yleisesti kaikissa kasviplanktonin lajeissa. Sitä käytetään kasviplanktonin biomassan korvikkeena. Klorofyllipitoisuus...

Meren pintalämpötila

meriveden pintalämpötila (SST aste-C): Meren pintalämpötila on lähellä pintaa olevan veden lämpötila. SST on standardituote, joka on peräisin satelliitteihin perustuvasta termisestä infrapuna...

Meriveden pintalämpötilan poikkeamat

meriveden pintalämpötila (SST aste-C): Meren pintalämpötila on lähellä pintaa olevan veden lämpötila. SST on standardituote, joka on peräisin satelliitteihin perustuvasta termisestä infrapuna...

Veden avoimuus

veden avoimuus (Difend-käytön vaimennuskerroin on 490 nm, KD490 m-1): Hajakuormituksen vaimennuskerroin KD490 mittaa valon läpäisyn vesikolonnissa viheraallonpituuksilla (noin 490 nm). Se on hyvä...

Merenpohjan alapuoli

Rannikkoalueiden geologia

Kartasta käy ilmi Euroopan rantaviivan geologinen rakenne. Tiedot koostuvat EUROSION-rantaviivan jakamisesta osiin. Kummallekin...

Merenpohjan sedimentti

Kartasta käy ilmi merenpohjan sedimenttinäytteiden sijainti. (vuosi: 1984–1989)

Syvänmeren mineraalivarat

Kartasta käy ilmi syvänmeren mineraalinäytteiden sijainti. (vuosi: 1984–1989)

Vedenpinnan syvyysalue

korkeuskäyrät (eli kuvitteelliset viivat, jotka muodostuvat kartasta, joka yhdistää kaikki pisteet, joilla on sama syvyys kuin vedenpinnan alla), perustuvat keskimääräisee...

Keskimääräinen vedensyvyys

keskimääräinen vedenalainen syvyys (metri), joka esitetään tässä 1/8 kaariminuutin tarkkuudella (~ 250 metri), perustuu yksittäisiin batymetritutkimuksiin ja komposii...

Batymetria ja maasto

osoitettu on keskimääräinen vedenalainen syvyys (metri), jonka resoluutio on 1/16 kaariminuuttia (noin 115 metri), sekä maa- ja maa-alueiden topografia (mittari). Ensin mainittu perustuu...

Aktiivinen merellä tapahtuva hiilivetylupa

hiilivedyt ovat nykyisten sivilisaatioiden ensisijainen energialähde. Hiilivetyjen pääasiallinen käyttö on polttoaineena palavaa polttoainetta. Aktiivisilla hiilivedyillä ...

Merisedimenttien tuotanto

merivettä tai kiviaineksen louhintapaikat ovat alueita, joilla merikivet, mineraalipartikkelit tai kiteet on otettu merenpohjasta. Mineralogisena ja petrologiassa kiviaines on mineraalikiteiden, m...

Ruoppausalueet

ruoppaus on kaivu, joka tapahtuu yleensä vedenalassa, matalissa merissä tai makean veden alueilla pohjasedimenttien keräämiseen ja levenemiseen.

Offshore-hiilivetyjen talteenotto porausreikiä

EU:n offshore-hiilivetyjen louhintareikien tietokanta sisältää paikkoja, joissa porausreiät ovat offshore-porauksia ja joiden tila vaihtelee (aktiivinen, hylätty, keskeytetty, m...

Televiestintäkaapelit – SIGMA-reitit

Näissä kartoissa näkyvät SIGWables Submeritelecables Cables -kaapeleiden todelliset sijaintipaikat, reitit ja nimet.

Merenalaiset maanvyörymät

maanvyöry sisältää monenlaisia maaliikkeitä, kuten jäätiköt, syvät särkymiset ja matalammat avaruusvirrat. Maanvyörymiä voi myös tapahtua vedena...

Merenalaiset nestemäiset päästöt

Muiden kuin tuliperäisten, ei-vulkaanisten ja muiden kuin tuliperäisten nesteiden merenalaiset mutaiset tulivuoret ja nestemäiset päästöt, jotka on kartoitettu erilaisilla kansalli...

Tektoniset siimat

tekniikka on prosessi, jossa maan pinnan rakennetta ja ominaisuuksia valvotaan ajan mittaan. Siinä selostetaan esimerkiksi Maan pinnan ominaisuuksia ja syntymistä nyky- ja menneisyydessä. Erityi...

Merenalaiset tulivuoret

merenalaiset tulivuoret ovat vedenalaisia halkeamia tai halkeamia maan pinnalla, josta magma voi purkautua. Lukuisat merenalaiset tulivuoret sijaitsevat tektonisten levyjen lähellä. Vaikka useimmat m...

Hiilivetyvarasto

hiilivedyt ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka on muodostunut miljoonien vuosien kuluessa ja joita esiintyy pääasiassa sedimenttialtaissa. Yleisimmät hiilivetylajit ovat öljy, maakaasu, ...

Merenpohjan substraatit

merenpohjan pohjakartta Euroopan merialueista 1: 250 000 -asteikossa on viisi merenpohjan substraatin luokkaa: Muunnettu Folk -kolmiolla (liejusta ja hiekkaliejusta) määritellään nelj&...

Pohja- ja pohjateologia

Kiviaineksen litology on kuvaus sen fyysisistä ominaispiirteistä, jotka näkyvät irtokasveissa, käsi- tai perusnäytteinä tai suurennosmikroskoopilla, kuten väri, koostumus...

Merenpohjan lattiatason stratigrafia

stratigrafia on geologian haara, jossa on kalliokerrosten (kerrostumien) tutkimus ja kerrostaminen (ositus). Sitä käytetään ensisijaisesti sedimentaaristen ja kerroksittaisten vulkaanisten ...

Merenpohjan tapahtumaprosessi

Euroopan meripohjaa koskevan merenpohjan geologian (kallioperän) kokoaminen semanttisesti käyttäen kivilitologian INSPIRE-tieto-eritelmiä, ikää, tapahtumaympäristöä ...

Merenpohjan sedimenttikertymät

Sedimentoitumisella tarkoitetaan suuntausta, jossa suspensiossa olevat hiukkaset asettuvat kohti nestettä, jonka sisään ne kiinnittyvät ja tulevat levätä estettä vasten. ...

Vedenalaiset maisemat

Vedenalaiset maisemat ovat Euroopan piileviä geologisia piileviä maisemia. Se on täysin uusi tietotuote, joka luotiin EMODnetin III vaiheessa ja julkaistiin huhtikuussa 2019.

Meren eliöstö

Eläinplankton (Akartia) runsautta Winter

tämä datavalmiste koostuu Acartia-hilamuotoista Acartiaa sisältävästä runsauskartoista, joka kerätään jatkuvaan Pankinn Recratessa (CPR). ”Kocope” on el...

Eläinplankton (Acartia) runsas määrä keväällä

tämä datavalmiste koostuu Acartia-hilamuotoista Acartiaa sisältävästä runsauskartoista, joka kerätään jatkuvaan Pankinn Recratessa (CPR). ”Kocope” on el...

Eläinplankton (Acartia) runsaita kesällä

tämä datavalmiste koostuu Acartia-hilamuotoista Acartiaa sisältävästä runsauskartoista, joka kerätään jatkuvaan Pankinn Recratessa (CPR). ”Kocope” on el...

Eläinplanktonista (Acartia) saadut määrät syksyllä

tämä datavalmiste koostuu Acartian kasvukartasta, joka on tunnettu yleiskartta ja joka on kerätty jatkuvaan seurantaan (CPR). ”Kompepod” on eläinplanktonin tyyppi, katkaravunis&...

Eläinplankton (Calanus finmarchicus)

tämä datavalmiste koostuu Calanus finmarchicus -nimisen Calanus finmarchicus -sillaustilasta, joka on kerätty jatkuvatoimisesti kerätystä Calanus finmarchicus -lajista. ”Kocope&#...

Eläinplankton (Calanus finmarchicus) runsaus keväällä

tämä datavalmiste koostuu Calanus finmarchicus -nimisen Calanus finmarchicus -sillaustilasta, joka on kerätty jatkuvatoimisesti kerätystä Calanus finmarchicus -lajista. ”Kocope&#...

Eläinplankton (Calanus finmarchicus) runsaasti kesällä

tämä datavalmiste koostuu Calanus finmarchicus -nimisen Calanus finmarchicus -sillaustilasta, joka on kerätty jatkuvatoimisesti kerätystä Calanus finmarchicus -lajista. ”Kocope&#...

Eläinplankton (Calanus finmarchicus) runsaus syksyllä

tämä datavalmiste koostuu Calanus finmarchicus -nimisen Calanus finmarchicus -sillaustilasta, joka on kerätty jatkuvatoimisesti kerätystä Calanus finmarchicus -lajista. ”Kocope&#...

Eläinplankton (lonko- longcornis) runsaus Winter

tämä datatuote koostuu pitkävaikutteisen Temoa longricornis lajilukuisesta runsauskartasta, joka on kerätty jatkuvan Panniljan receptisin (CPR) avulla. ”Kocope” on eläinpla...

Eläinplankton (lonko- longcornis) runsaus keväällä

tämä datatuote koostuu pitkävaikutteisen Temoa longricornis lajilukuisesta runsauskartasta, joka on kerätty jatkuvan Panniljan receptisin (CPR) avulla. ”Kocope” on eläinpla...

Eläinplankton (longricornis) runsaus kesällä

tämä datatuote koostuu pitkävaikutteisen Temoa longricornis lajilukuisesta runsauskartasta, joka on kerätty jatkuvan Panniljan receptisin (CPR) avulla. ”Kocope” on eläinpla...

Eläinplankton (longricornis) runsaus syksyllä

tämä datatuote koostuu pitkävaikutteisen Temoa longricornis lajilukuisesta runsauskartasta, joka on kerätty jatkuvan Panniljan receptisin (CPR) avulla. ”Kocope” on eläinpla...

Lajien lukumäärä ja havainnot merialuetta kohti

Lajien lukumäärä ja merialueittain tehdyt havainnot, jotka perustuvat EurOBIS-järjestelmään. (vuosi: 2011 EUROA)

Merenpohjan elinympäristöt

Eliölajikohtaiset elinympäristöt

tämä tietokokonaisuus on kuvannut Välimeren kellumisviljelyn ja mäerl-esiintymien alueellisia jakaumia mallinnetuilla alueilla. Näillä biomaaneilla tarkoitetaan tyypillist...

Maerl-elinympäristöjä

Tämä tietokokonaisuus osoittaa mäyhin vuoteiden paikkajakaumaa Välimeren alueella. Näillä biomaaneilla tarkoitetaan tyypillistä Välimeren vedenalaista merenalaist...

Posidonia oceanica -levikki (meriheinälaji)

Posidonia oceanica (joka tunnetaan yleisesti Neptuverkkona tai Mediterranean heisiweed) on meriheinälaji, joka on endeeminen Välimerelle. Se muodostaa laajoja vedenalaisia niittyalueita, jotk...

Luontotyyppien luokitus EUNIS-ittain vuosina 2007–11

Skerros on Euroopan merikartan ennustava EUNIS-suojelualue (vuosi: 2016 EUROA). Kartta noudattelee soveltuvin osin EUNIS-luokitusjärjestelmää 2007–11, ja se esitetään k...

Yksinkertaistettu ennakoivien luontotyyppien kartta

Skerros on Euroopan merikartan ennustava EUNIS-suojelualue (vuosi: 2016 EUROA). Kartta noudattelee soveltuvin osin EUNIS-luokitusjärjestelmää 2007–11, ja se näkyy mallissa, jok...

Esteetön luontotyyppejä koskeva kartta (meristrategiadirektiivi)

Skerros on Euroopan merikartan ennustava luontotyyppi (vuosi: 2016 EUROA). Kerros on luotu käyttäen luokiteltuja elinympäristön kuvaajia, joiden avulla on tarkoitus määritt...

Elinympäristökuvaajat – Biologiset vyöhykkeet

tämä kerros näyttää EUSEA-MAP-mallissa käytetyt lasketut biologiset vyöhykkeet, joilla edistetään elinympäristön lopullista tuotosta. Biologiset v...

Vakuus

Onnettomuustiheys

Kartalla luodaan katsaus Euroopan unionin merialueilla harjoitettavaan onnettomuustilanteisiin. Esimerkiksi sää, rantaviivan luonne ja liikennetiheys vaikuttavat merkittävästi alueella tapahtuvie...

Merkittävät öljyvahingot

Kartasta käy ilmi öljyvuotojen tapahtumapaikka. (yksikkö: tonnia – Vuosi: 2007–2008)

Öljyntorjunta-alukset

Kartasta käy ilmi meren pilaantumista aiheuttavien alusten sijainnin ja laitteiden sijainti. Kartasta käyvät ilmi ainoastaan EMSAn vuokraamat alukset (eli eurooppalaiset alukset). (vuosi: 2013 EUROA)

Integroidut merivalvontahankkeet

Kartasta käy ilmi yhdennetyn merivalvonnan (IMS) hankkeiden sijainti Euroopassa. Yhdennetty merivalvonta tarkoittaa, että merivalvontatehtäviin osallistu...

Majakat

majakka on torni, rakennus tai muu rakenne, joka on suunniteltu säteilemään valoa lampuista ja linsseistä käsin, ja se on navigointituki merellä tai sisävesiväyl...

Aluesuunnittelu

Valtamerien ja merien rajat

IHO.int — Tässä kartassa esitetään Kansainvälisen hydrografisen järjestön määrittelemien maailman tärkeimpien valtamerien ja merien nimet ja rajat. (vuosi: 1953 – Ocean & mereen liittyvät rajoitukset, erityiskertomus nro 23)

Rannikko- ja meriatlakset

Kartasta käyvät ilmi alueet, joilla digitaalinen rannikkokartasto on saatavilla Internetissä. (vuosi: 2014 EUROA)

Merten aluesuunnitteluhankkeet

Kartasta käy ilmi merten aluesuunnitteluhankkeiden sijainti Euroopassa. Merten aluesuunnittelu tarkoittaa suunnittelua silloin, kun ja missä ihmisen toiminta tapa...

Euroopan merialueet

Tässä kartassa esitetään meristrategiadirektiivissä (4 artikla) lueteltujen Euroopan merialueiden ja osa-alueiden rajat. (päivitys: Joulukuu 2016)

Matkailu

Julkiset akvaariot

International Aquarium Forum (kansainvälinen Aquarium Forum) – Tässä kartassa esitetään International Aquarium Forumin (IAF) Euroopassa toteuttamat julkiset akvaariot (vuosi: 2012 EUROA)

Merimumuseot

Euroopan merellinen kulttuuriperintö — Tässä kartassa esitetään tärkeimmät eurooppalaiset merimuseot, mukaan lukien Euroopan meriluoperintöt (European Maritime Heritage, EMH). (vuosi: 2009 EUROA)

Vuodepaikkojen määrä neliökilometriä kohti

Asuin- tai asuinpaikassa olevien vuodepaikkojen määrää määrittää niiden henkilöiden määrä, jotk...

Unescon maailmanperintö

Unesco — Tämä kartta osoittaa Unescon maailmanperintökohteiden sijainnin. Maailmanperintöluetteloon sisältyy kiinteistöjä, jotka ovat osa kulttuuriperintöä ja luonnonperintöä ja joita maailmanperintökomitea pitää avoimena yleismaailmallisena arvona. (vuosi: 2017 EUROA)

Uimavesien tila

EU:n rannikoiden ja liikkuvien uimavesien tilaa koskeva geotietokanta perustuu EU:n uimavesidirektiivin uimavesidirektiiviä koskevaan tietoaineistoon The European Topic Water on Water and available...

Kauppa

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppa (määrä)

EUMOFA — Tässä kartassa esitetään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnin ja viennin kokonaismäärä (EU:n sisäinen ja ulkoinen). (yksikkö: Tuhatta tonnia – Vuosi: 2013 EUROA)

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppa (arvo)

EUMOFA — Tässä kartassa esitetään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnin ja viennin kokonaisarvo (EU:n sisäinen ja ulkoinen). (yksikkö: Miljoonaa euroa, vuosi: 2013 EUROA)

Kalastustuotteiden jalostusala

EUMOFA — Tässä kartassa esitetään kalastustuotteiden jalostusteollisuuden tuotantoarvo. (yksikkö: Miljoonaa euroa, vuosi: 2009 EUROA)

Liikenne

Euroopan laajuiset sähköverkot

Tässä kartassa esitetään sähköä koskevat Euroopan laajuiset energiaverkot. Euroopan laajuiset verkot ovat olennainen osa Euroopan unionin yleisiä energiapoliittisia tavoitteita, ja niillä lisätään sähkö- ja kaasumarkkinoiden kilpailukykyä, vahvistetaan toimitusvarmuutta ja suojellaan ympäristöä (vuosi: 2009 EUROA)

Satamat

Kartasta käyvät ilmi Yhdistyneiden kansakuntien kaupan ja kuljetusten sijaintipaikkoja koskevassa luettelossa luetellut Euroopan satamat.

Lauttareitit

Euroalue — Tässä kartassa esitetään kaikki säännölliset kansainväliset lauttareitit ja kaikki kansalliset lauttareitit, joilla on suuri merkitys kansallisen tie- tai rautatieverkoston yhdistämisessä. (vuosi: Toukokuu 2012)

Merten moottoritiet

Kartasta käyvät ilmi merten moottoritiet Euroopassa. Merten valtateillä pyritään edistämään ympäristöystävällisiä, el...

Matkustajien kuljetus satamassa

Kartta osoittaa matkustajien liikennemäärät satamissa. (yksikkö: 1000 matkustajaa)

Tavaroiden kuljetus satamassa

Kartasta käy ilmi kunkin satamaan ja satamaan kuljetettujen tavaroiden kokonaisbruttopaino *. (yksikkö: miljoonaa tonnia – * Tavaroiden bruttopaino, joka kattaa myös pakkauksen ja ajoneuv...

Meriliikenteen tiheyskartta 2015

MarinetraCO.com — Aluksen positioista kerättyjen tietojen avulla on mahdollista luoda välimerkkejä, jotta kuka tahansa saa kuvan maailman kaikista matkailevista merireiteistä. (vuosi: 2007–2016)

Televiestintäkaapelit – BSH

Merenalainen viestintäkaapeli on maa-asemien merenpohjaa pitkin kulkeva kaapeli, jossa kuljetetaan televiestintäsignaaleja valtameri- ja merialueilta. Perustana olevat tiedot on koottu useista...

Televiestintäkaapelit (kaavamaiset reitit)

Merenalainen viestintäkaapeli on maa-asemien merenpohjaa pitkin kulkeva kaapeli, jossa kuljetetaan televiestintäsignaaleja valtameri- ja merialueilta. Tietojoukkoon kuuluu mikä tahansa ka...

Televiestintäkaapelit – Kis Orca -kaapelit

Merenalainen viestintäkaapeli on maa-asemien merenpohjaa pitkin kulkeva kaapeli, jossa kuljetetaan televiestintäsignaaleja valtameri- ja merialueilta.

Putket ja kaapelit – purkuasemat

Tietokantaan sisältyvät kaapelit ja kaapelit ja niihin liittyvät purkupisteet. Kaapelit ovat tyyliteltyjä, koska varsinaisia kaapelireittejä ei useimmissa tapauksissa ole kä...

Kaapelit – Malta

Tietokokonaisuuteen sisältyy merenalaisten kaapelien sijainti, joka on peräisin Maltan vesiltä tai kuljettava niiden kautta.

Merellä olevat putkistoreitit

offshore-putki (myös merenalainen, merenalainen tai merenalainen putki) on putki, joka on upotettu merenpohjaan tai sen alapuolella merenpohjassa. Joissakin tapauksissa putkijohto on pää...

Tärkeimmät satamat (tavaraliikenne)

EU:n tärkeimmät satamat, joissa harjoitetaan alusliikennettä. Tavarakuljetuksia koskevat tiedot ilmoitetaan tuhansina tonnina lastin ja suunnan mukaan.

Tärkeimmät satamat (paikat)

tämä kartta kattaa EU:n tärkeimmät satamat. Se johtaa Eurostatin Eurostatille toimittamien tietoaineistojen yhdistämiseen ja yhdenmukaistamiseen EU:n jäsenvaltioissa ja No...

Tärkeimmät satamat (matkustajaliikenne)

matkustajatiedot ilmoitetaan tuhannelina matkustajina (risteilymatkustajia lukuun ottamatta) suunnittain ja liikennetyypeittäin.

Tärkeimmät satamat (alusliikenne)

EU:n tärkeimmät satamat, joissa harjoitetaan alusliikennettä.

Liikenne – kaupungit ja suurkaupungit

Indikaattori on johdettu Euroopan tilastojärjestelmän keräämistä muuttujista. Ja eurooppalaisia kaupunkeja koskevia tietoja kerättiin, jotta voitaisiin parantaa urbaanin eläm&#...

Alusten tiheys 2017 (kaikki)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (muu)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (Kalastus)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (Palvelu)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (Ruoppaus)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (Veneily)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (Huviveneet)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (Suurnopeusalukset)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (Perävaunut)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (matkustaja)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (rahtia)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (säiliöalus)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (asevoimat)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

Alusten tiheys 2017 (tuntematon)

EMODnet-aluksen tiheyskartta perustettiin vuonna 2019 Cogea EU: n komission rahoittaman EMODnet-toimien puitteissa. Kartat perustuvat CLS:n ostamiin AIS-tietoihin, ja niiden lähetystaajuus ...

© Euroopan unioni, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close