Par gadu

Eiropa apvieno spēkus cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību

Gandrīz 84 miljoni eiropiešu dzīvo uz nabadzības riska sliekšņa, tas nozīmē, ka viņi sastopas ar nedrošību un nesaņem to, ko vairums cilvēku parasti pieņem kā pašsaprotamu.

Dzīve nabadzībā var novest pie dažādām problēmām, sākot no tā, ka nepietiek naudas pārtikai un apģērbam līdz ciešanām, ko rada nabadzīgi sadzīves apstākļi vai pat bezpajumtnieka statuss. Nabadzība nozīmē arī to, ka cilvēku dzīvesveida izvēles ir ierobežotas, kas var novest pie sociālās atstumtības.

Iedvesmojoties no tās pamatos esošā solidaritātes principa, Eiropas Savienība ar tās dalībvalstīm ir apvienojusi spēkus, lai noteiktu 2010. gadu par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tā galvenie mērķi ir veicināt izpratni sabiedrībā par šiem jautājumiem un atjaunot ES un tās dalībvalstu politisko apņemšanos cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Galvenais 2010. gada princips ir dot iespēju izteikt savas bažas tiem cilvēkiem, kam jāsadzīvo ar nabadzību un sociālo atstumtību, un iedvesmot ikvienu Eiropas pilsoni un citas ieinteresētās puses iesaistīties šo svarīgo jautājumu risināšanā.

Šā gada mērķis ir arī „izaicināt” stereotipus un sabiedrības izpratni par nabadzību. Izmantojot ES solidaritātes un partnerības principus, 2010. gads sniedz skaidru aicinājumu novērst nabadzības cēloņus, lai nodrošinātu to, ka ikviens varētu pilnīgi un aktīvi iesaistīties sabiedrībā.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sociālie partneri pievienosies iesaistītajām valstīm un Eiropas Komisijai, vadot virkni pasākumu 2010. gadā.

Janvārī un decembrī notiks divas Eiropas līmeņa konferences, mākslas pasākumu ietvaros tiks veidots tilts starp cilvēkiem, kas pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, un radošo pasauli; savukārt īpašās apmācību dienās medijiem un lēmumu pieņēmējiem tiks sniegts jauns ieskats šajos sarežģītajos jautājumos.

Valsts un vietēja mēroga pasākumi notiks katrā ES dalībvalstī, kā arī Norvēģijā un Īslandē. Tajos tiks iekļautas izpratni veicinošas kampaņas, semināri un informatīvi pasākumi skolās. Tiks veidotas filmas, žurnāli un citi informatīvi materiāli, lai palīdzētu cilvēkiem saprast, kā nabadzība un sociālā atstumtība ietekmē viņu kopienas, savukārt tiem, kurus tieši skar nabadzība, palīdzētu apzināties viņu tiesības.

Kopā ar sabiedrībā pazīstamām personībām kampaņā kā vēstnieki darbosies arī tie cilvēki, kas pieredzējuši nabadzību, tādējādi veicinot Eiropas gada pasākumu atpazīstamību un ticamību, kā arī aicinot piedalīties citus cilvēkus.

2010. gada – Eiropas gada juridiskais konteksts

Pamatinformācija

Fakti par nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas Savienībā

  • Sociālā aizsardzība un sociālā iekļaušana Eiropā – galvenie fakti un skaitļi 2008. gadā en fr
  • Nabadzības rādītāji 2006. gadā en
  • Vairāk Eurostat rādītāju en

Rīkoties

Vai Jūs vēlētos aktīvi piedalīties cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību un piedalīties Eiropas kampaņā?

vairāk

Novērst nabadzību

Ikviens var piedzīvot nabadzību kādā savas dzīves posmā.

vairāk

Balsis pret nabadzību un atstumtību

Šeit Jūs atradīsiet citātus no Eiropas gada vēstniekiem, pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotājiem, kas dzīvo nabadzībā.

vairāk

Dalībvalstis

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par valstīm, kas iesaistītas Eiropas gada projektā. Tās ir 29 valstis: 27 ES dalībvalstis, kā arī Īslande un Norvēģija. Tās atbalstīs Eiropas gada mērķu īstenošanu valsts līmenī.

vairāk