Fakti un skaitļi

Lai apkarotu nabadzību, dalībvalstis ir vienojušās par vienotu rādītāju kopumu un to izmanto, lai labāk izprastu, ko nozīmē dzīvot nabadzībā.

Eiropas Savienībā nabadzību nosaka pēc ienākumiem, un tiek uzskatīts, ka cilvēki ir uz nabadzības robežas, ja viņu ienākumi veido 60 % vai mazāk no vidējiem ienākumiem attiecīgajā valstī. Šajā kontekstā tiek ņemti vērā arī citi rādītāji, piemēram, bezdarbs, mājokļa apstākļi, mācību pārtraukšanas gadījumu skaits un piekļuve tādiem sabiedriskajiem pakalpojumiem kā, piemēram, veselības aprūpei.

Fakti un skaitļi par nabadzību un sociālo atstumtību:

  • Eurostat rādītāji par nabadzību un sociālo atstumtību en
  • Galvenie dati par nabadzību un sociālo atstumtību ES en