Pobude EU

Strategija EU za vključenost

Strategija za socialno vključenost spodbuja države članice, da uskladijo svoje pristope v boju proti revščini in socialni izključenosti ter da ga uvrstijo v ospredje svoje politične agende.

Več informacij en fr de

Vrh strani

Financiranje

Pozivi za zbiranje predlogov za dejavnosti, ki se organizirajo v okviru evropskega leta 2010, so objavljeni v vsaki sodelujoči državi. Evropska komisija neposredno ne bo dodeljevala nobenih subvencij.

Evropska unija finančno podpira pobude za boj proti revščini in socialni izključenosti s tremi glavnimi instrumenti financiranja:

Več informacij

Evropski socialni sklad

Evropski socialni sklad podpira zaposlovanje in dvigovanje življenjskega standarda v EU. Njegovo vodilno načelo je vlaganje v izobrazbo in usposabljanje.

Več informacij

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji pomaga tistim, ki so zaradi globalizacije izgubili zaposlitev.

Več informacij

PROGRESS

PROGRESS je program EU za zaposlovanje in socialno solidarnost. Njegov cilj je izboljšati naslednja področja:

  • zaposlovanje,
  • socialna vključenost in zaščita,
  • delovne razmere,
  • nediskriminacija,
  • enakost spolov.

Več informacij

 

 

 

Vrh strani