Tionscnaimh AE

Straitéis Iniaimh an AE

Faoin straitéis chun iniaimh sóisialta a chothú, tugtar spreagadh do Bhallstáit a gcuid cur chuige a chomhordú chun an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a chomhrac agus chun iad a chur ar bharr a gclár oibre polaitiúil.

Tuilleadh eolais en fr de

Barr an Leathanaigh

Maoiniú

Foilsítear gairm tograí i ngach tír rannpháirteach chun imeachtaí a eagrú laistigh de chreat na Bliana Eorpaí 2010. Ní deonóidh an Coimisiún Eorpach fóirdheontais go díreach.

Tugann an tAE tacaíocht airgeadais ar fáil do thionscnaimh a théann i ngleic leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta trí na trí phríomhionstraim maoinithe seo:

Tuilleadh eolais en

Ciste Sóisialta na hEorpa

Tá Ciste Sóisialta na hEorpa tiomnaithe chun tacú le fostaíocht agus caighdeáin mhaireachtála a fheabhsú ar fud an AE. Is é infheistiú in oideachas agus i dtraenáil an treoirphrionsabal.

Tuilleadh eolais

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú

Ciste Coigeartaithe Forchríochaithe na hEorpa Tugtar tacaíocht do dhaoine a chaill a bpoist mar gheall ar dhomhandú faoin gCiste Coigeartaithe Forchríochaithe na hEorpa.

Tuilleadh eolais en

PROGRESS

Clár fostaíochta agus dlúthpháirtíochta sóisialta an AE is é PROGRESS. Is í aidhm an chláir ná feabhsuithe a spreagadh sna réimsí seo a leanas:

  • Fostaíocht
  • Iniamh agus cosaint sóisialta
  • Coinníollacha oibre
  • Neamh-idirdhealú
  • Comhionannas Inscne

Tuilleadh eolais en

 

 

 

Barr an Leathanaigh