Tionscnaimh AE

D’fhonn an bhochtaineacht a chomhrac, aontaíonn na Ballstáit ar tháscairí coiteanna agus tá siad in úsáid acu chun tuiscint níos fearr a bheith acu ar an mbochtaineacht.

San AE meastar an bhochtaineacht ó thaobh ioncaim de, agus deirtear go bhfuil daoine i mbaol na bochtaineachta, más ionann a n-ioncam agus 60% den mheánioncam dá dtír féin nó má bhíonn sé níos ísle ná sin. Chomh maith leis sin, cuirtear san áireamh táscairí eile a leithéid de leibhéil dífhostaíochta, dálaí tithíochta, rochtain ar sheirbhísí poiblí, rátaí fágála ó scoileanna agus rochtain ar sheirbhísí poiblí amhail cúram sláinte.

Fíricí agus figiúirí ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh sóisialta:

  • Táscairí Eurostat ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh sóisialta en
  • Sonraí tábhachtacha faoin bhochtaineacht agus faoin eisiamh sóisialta san AE en