Páirtithe

Chomh maith le tíortha rannpháirteacha, tá eagraíochtaí idirnáisiúnta, comhlachtaí Eorpacha, eagraíochtaí sibhialta sóisialta agus na meáin tiomanta go láidir chun an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a chomhrac. Beidh siad rannpháirteach i gcuspóirí na Bliana Eorpaí 2010 ar fud na hEorpa agus i rith na Bliana agus tabharfaidh siad tacaíocht di.

Má bhfuil tú ag iarraidh a bheith rannpháirteach agus a bheith ina chomhpháirtí sa Bhliain Eorpach 2010, seol r-phost go dtí 2010againstpoverty@ec.europa.eu le do thoil.

Sochaí sibhialta

Gheobhaidh tú naisc anseo chuig na heagraíochtaí sibhialta náisiúnta atá rannpháirteach sa Bhliain. Is eagraíochtaí neamhrialtasacha, meithleacha smaointe, Fondúireachtaí agus Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha iad sin.

Tuilleadh

Tíortha rannpháirteacha

Gheobhaidh tú eolas anseo faoi na tíortha atá rannpháirteach sa Bhliain Eorpach. Tá 29 tír páirteach ann: an 27 Ballstát mar aon leis an Íoslainn agus an Iorua. Beidh siad ag déanamh comhordú ar an mBliain ar leibhéal náisiúnta.

Tuilleadh

Eagraíochtaí Idirnáisiúnta

Gheobhaidh tú naisc anseo chuig na heagraíochtaí idirnáisiúnta atá rannpháirteach sa Bhliain Eorpach.

Tuilleadh

Údaráis áitiúla agus réigiúnacha

Gheobhaidh tú eolas anseo faoi na húdaráis Áitiúla agus Réigiúnacha atá rannpháirteach sa Bhliain .

Tuilleadh

Comhlachtaí Eorpacha

Gheobhaidh tú eolais anseo faoi na Comhlachtaí Eorpacha atá rannpháirteach sa Bhliain .

Tuilleadh