Διαδρομή πλοήγησης

Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

29/04/2013

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη | Τεύχος 4  (29/04/2013)

Catalog N. : KE-BC-12-002-EL-C

Ο «Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη» είναι μια εξαμηνιαία έκδοση που έχει ως στόχο να παράσχει στο ενδιαφερόμενο αλλά όχι απαραίτητα εξειδικευμένο κοινό μια συνοπτική επισκόπηση των συγκεκριμένων τομέων ενωσιακής πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης. Περιγράφει τα βασικά ζητήματα και τις κύριες προκλήσεις, εξηγεί τις δράσεις και τα μέσα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και παρέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης εκθέτει απόψεις της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα. Το τέταρτο τεύχος της σειράς περιγράφει τον ζωντανό κόσμο των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας (όπως οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις, οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες και τα ιδρύματα), καθώς και το πιο πρόσφατο φαινόμενο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δηλ. των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με κοινωνικό αντί για οικονομικό σκοπό. Επιπλέον, επισημαίνει τις τάσεις προς μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη ανάμεσα στους πολίτες/καταναλωτές, τις κερδοσκοπικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η ευρωπαϊκή και οι εθνικές πολιτικές στηρίζουν την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

24/04/2013

Investing in Social Europe  (24/04/2013)

Catalog N. : KE-31-13-870-EN-C

The worsening social situation and problems of sustainability of social protection requires action across Europe. The Commission's Social Investment Package guides Member States to modernize their welfare systems by "preparing" people to confront life's risks, thus reducing the need to ‘repair’ the consequences. Harnessing policy expertise, the reform process, shared ownership with stakeholders and EU funds towards social investment will ensure full implementation. This publication will be available in printed format in English, French and German.

24/04/2013

Social Agenda 33 - Social Investment  (24/04/2013)

Catalog N. : KE-AF-13-033-EN-C

If they want to experience economic growth again while reducing their unemployment and poverty rates significantly, Member States must focus on investing in people or "human capital" and make the transition from a welfare state to a social investor state. This issue of Social Agenda focuses on the Social Investment Package for Growth and Cohesion which the European Commission put forward on 20 February 2013. It also looks at people's perception of the quality of life, at the skills that will be needed in the near future and at what EU citizenship means in practice. Social Agenda will be available in English, French and German.

02/04/2013

Area-based policies in urban areas: how to promote good living conditions for children and youth - Norway, 13-14 november 2012  (02/04/2013)

Catalog N. : KE-BF-13-001-EN-N

Combatting poor standards of living amongst children and youth, and promoting social mobility in urban areas with poor living conditions is crucial for breaking the transmission of disadvantage across generations. This report summarises the main outcomes of the Peer Review which addressed the topic of area-based policies to promote good living conditions for children and youth in deprived areas (Oslo, 13-14 November 2012). The Peer Review was hosted by the Norwegian Directorate of Integration and Diversity. Representatives from six Member States, the European Commission and stakeholder organisations took part in the event. This publication is available in electronic format in English, French, German and Norwegian.

08/03/2013

Assessment of the implementation of the European Commission recommendation on active inclusion: A Study of National Policies - Synthesis report  (08/03/2013)

Catalog N. : KE-BJ-13-001-EN-N

This Synthesis Report has been produced on the basis of the experts’ reports covering the 27 EU Member States. It starts with an analysis of the extent to which Member States have developed integrated comprehensive strategies. Then, it assesses how effective Member States have been in developing measures under each of the three strands. Next, it looks at the resourcing of active inclusion measures both by Member States and by EU Structural Funds and examines the arrangements in place to monitor their implementation. Finally, it synthesises the suggestions made by the experts to strengthen the implementation of the Active Inclusion Recommendation at both national and EU levels. This publication is available in electronic format in English, French and German.

19/02/2013

Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the Social Protection Committee (2012)  (19/02/2013)

Catalog N. : KE-BG-12-001-EN-C

The present report has been prepared as part of the mandate given to the Social Protection Committee (SPC) by the Treaty on the Functioning of the European Union to monitor the social situation in the European Union and the development of social protection policies (art. 160 of TFEU). The Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion provided the necessary analysis and calculations used in the report with the extensive assistance and data provision of Eurostat. This publication will be available in printed format in English.

16/01/2013

Combating child poverty through measures promoting the sociocultural participation of clients of the Public Centres for Social - Belgium, 20-21 September 2012  (16/01/2013)

Catalog N. : KE-BF-12-001-EN-N

The efforts aimed at combating child poverty and social exclusion are crucial investments in future and contribute directly to the Europe 2020 Strategy. This report summarises the main outcomes of the Peer Review on socio-cultural participation as part of a strategy to address child poverty (Brussels, 20-21 September 2012). The Peer Review was hosted by the Belgian federal authorities who presented a series of measures to enable those on low income to participate in socio-cultural activities. Representatives from ten European countries, the European Commission and stakeholder organisations took part in the event. This publication is available in electronic format in English, French, German and Dutch.

11/10/2012

Social Agenda 31 - The inclusive way out of the crisis  (11/10/2012)

Catalog N. : KE-AF-12-031-EN-C

With the European Platform against Poverty and Social Exclusion set to meet for its second annual convention in December, the special feature of Social Agenda Issue 31 focuses on social inclusion and the fight against poverty. It looks at the progress made since the Platform’s inception in 2010, citing practical examples of how EU funding and policy initiatives promote social inclusion, including that of the Roma people, the EU's largest minority. European Commission Social Policies Director, Lieve Fransen explains how social policy should be considered more in terms of front-end investment rather than back-end cost. Issue 31 also features articles on EU support for cross-border traineeships and on the agreements recently signed by the European social partners. Social Agenda is available in English, French and German.

11/10/2012

Pension Adequacy in the European Union 2010-2050  (11/10/2012)

Catalog N. : KE-30-12-757-EN-N

This report, jointly prepared by the European Commission and the Social Protection Committee (SPC), focuses on the adequacy dimension of pensions. It has been developed as a complement to the Ageing Report by the Economic Policy Committee (EPC) and considers pension policy objectives in the context of accelerating population ageing and the current economic crisis. Specifically, it looks at how to reconcile and optimize sustainability and adequacy concerns amongst Member States. This publication is available in electronic format in English only.

03/07/2012

The social impact of the economic crisis and ongoing fiscal consolidation - Third report of the Social Protection Committee (2011)  (03/07/2012)

Catalog N. : KE-31-12-594-EN-C

The present report is the third update of the analysis of the social impact of the crisis that the Social Protection Committee has undertaken, as part of its treaty mandate to closely monitor the social situation in Member States. It looks into the major trends in the social situation in Europe and the concrete policy measures Member States have put in place in the past year to tackle the difficult economic situation and its social implications. This publication is available in printed format in English.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+