Ścieżka nawigacji

KATALOG PUBLIKACJI I BAZA DOKUMENTÓW

Zamów powiadomienia e-mailem dotyczące nowych publikacji

W bazie można wyszukiwać dokumenty na temat polityki Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Oprócz dokumentów strategicznych i sprawozdań można w niej znaleźć badania, przemówienia i opisy projektów współfinansowanych przez UE.

KATALOG PUBLIKACJI I BAZA DOKUMENTÓW

Wyszukiwanie zaawansowane

W centrum uwagi

  • 23/05/2017

    What’s in it for me? - EU action on employment, social affairs and inclusion

    EU action in employment, social affairs and inclusion touches all citizens in their everyday lives: helping new entrepreneurs, supporting young people to find a job, making sure you enjoy free emergency healthcare while abroad, and much more. Read how Nina, Tomasz, Jeanne and Daniel benefited from EU support and see which opportunities are open to you.

     

    This publication will be available in all EU languages in print and online

Katalog publikacji

Poznaj najnowsze informacje, pobierz oficjalne publikacje i badania na temat zagadnień związanych z polityką UE w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Baza dokumentów

Ta baza danych zawiera dokumenty programowe i sprawozdania UE dotyczące polityki Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Można w niej znaleźć także przemówienia i opisy projektów współfinansowanych przez UE.

Najnowsze dokumenty

„Social Agenda”

Social Agenda is a quarterly magazine providing an overview of the Commission's action is the area of employment, social affairs and inclusion. Each issue features a special dossier on a hot topic, analysis and interviews.

EU Bookshop

EU Bookshop to księgarnia internetowa i zarazem biblioteka oraz archiwum publikacji wydawanych od 1952 r. W EU Bookshop można znaleźć publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL), a także inne publikacje Komisji Europejskiej oraz publikacje Parlamentu Europejskiego, Rady UE, agencji UE i innych organów.

Prawodawstwo

Na stronie tej można znaleźć informacje na temat przepisów UE z zakresu zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego w następujących dziedzinach:

prawo pracy bezpieczeństwo i higiena pracy swobodny przepływ pracowników koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Eur-Lex

Pełne wersje wspólnotowych aktów prawa (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje itp.) oraz innych dokumentów urzędowych (komunikaty itp.) są dostępne w unijnym portalu Eur-Lex .