Ścieżka nawigacji

Europejska strategia zatrudnienia

Gotujący kucharz

Europejska strategia zatrudnienia służy stworzeniu większej liczby lepszej jakości stanowisk pracy w całej w UE. Powstała w oparciu o strategię na rzecz wzrostu „Europa 2020”.

Europejska strategia zatrudnienia (poprzez „otwartą metodę koordynacji”) umożliwia krajom UE wymianę informacji, prowadzenie dyskusji i koordynowanie polityki zatrudnienia.

Jest ona oparta na rocznej analizie wzrostu gospodarczego, określającej priorytety UE na nadchodzący rok, aby pobudzać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, oraz otwiera coroczny europejski semestr, w ramach którego rządy krajowe koordynują swoją politykę gospodarczą i fiskalną.

Każdego roku proces ten (wspierany przez prace Komitetu Zatrudnienia) obejmuje następujące etapy:

W reakcji na wysoki poziom bezrobocia w Europie Komisja Europejska zainicjowała w kwietniu 2012 r. realizację szeregu środków na rzecz zwiększenia zatrudnienia, tzw. „pakietu dotyczącego zatrudnienia”.

Pakiet dotyczący zatrudnienia opiera się na Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia w ramach strategii „Europa 2020”, a jego realizacja odbywa się przy wsparciu ze strony Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia oraz przy pomocy Programu wzajemnego uczenia się.

      Podziel się

    • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+