Navigatsioonitee

Uudised

European Seniorforce Day: eakate vabatahtlike rakendamine

19/07/2012 European Seniorforce Day: eakate vabatahtlike rakendamine

Üle 60aastaste inimeste arv kasvab kiiresti – nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Kas see tähendab, et me elame vähem energilises ühiskonnas, mis ei ole enam suuteline lahendama tekkivaid probleeme või pakkuma nii noortele kui ka vanadele häid võimalusi? Kindlasti mitte.

60aastased ja vanemad inimesed võivad olla pensionil, kuid neil on palju pakkuda oma perekonnale ja ühiskonnale. Suur osa sellest potentsiaalist on veel kasutamata. 2008. aasta Eurobaromeetri kiiruuringus leiti, et peaaegu kolm neljandikku eurooplastest, kes ei olnud veel pensionile jäänud, oleksid valmis osalema pensionil olles ühiskondlikus elus või tegutsema vabatahtlikuna. Seda tegevate pensionil inimeste tegelik osa on siiski palju väiksem.

Meie ühiskonnas tuleb lahendada väga palju probleeme – ja vanematel põlvkondadel on nii palju annet ning kogemusi. Põhiküsimus on selles, kuidas seda muljetavaldavat jõudu rakendada kõigi inimeste hüvanguks? Eakate kaasamise Euroopa päeva eesmärk on leida vastus sellele küsimusele.

Igal aastal tähistavad kõik riigid 1. oktoobril rahvusvahelist eakate päeva. Käesoleval aastal kutsutakse kõiki riigiasutusi ja vabatahtlikke organisatsioone kogu Euroopas seoses aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastaga 2012 üles pühendama ühe päeva – kas 1. oktoobri või muu päeva oktoobris – sellele, et leida uusi teid eakate vabatahtlike kaasamiseks ning nende panuse parimaks rakendamiseks.

Erinevate ürituste ja tegevuste valik on suur: vabatahtlike laadad, kogukonna päevad (nt avaliku ruumi parandamiseks), noored vabatahtlikud kutsuvad eakaid oma tegevuses osalema („too sõber kaasa”) ... Kindlasti on teil palju muid ideid! Kohalikud vabatahtlike rühmad võivad korraldada neid üritusi koostöös kohalike asutustega ning levitada sõnumit kohalike meediakanalite kaudu.

Jagage oma ettevõtmisi teiega sarnaselt mõtlevate inimestega kogu Euroopas, teavitades aktiivsena vananemise Euroopa aasta 2012 eest vastutavat teavitusametit. Algatused avaldatakse ametlikul veebisaidil.

Saatke e-kirjaga teie kavandatud tegevuse lühikirjeldus aadressile euseniorforceday@paueducation.com. Teie kirjeldus peaks sisaldama järgmist teavet:

  • kes: algatust korraldav organisatsioon;
  • mis: kavandatud tegevuse lühikirjeldus;
  • kus: riik ja koht või kogukond, kus algatus korraldatakse;
  • millal: kavandatud kuupäev oktoobris 2012;
  • algatuse või seda korraldava peamise organisatsiooni veebisait;
  • kontaktisik;
  • E-posti aadress.

Isikuandmete kaitse põhimõtteid käsitlevas avalduses selgitatakse, kuidas Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ning tema allhankija kasutavad teie e-kirja kaudu saadud teavet ja kuidas kaitstakse selliste andmete konfidentsiaalsust.

Kas soovite rohkem teavet? Võtke palun ühendust aadressil euseniorforceday@paueducation.com.